Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan on tulossa Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Alueen asemakaavaehdotusta esitellään avointen ovien tilaisuudessa tiistaina 20.1.2015 klo 15.00–17.30 Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).
Aurinkorinteen eli Isokuusen toisen vaiheen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.1.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Asemakaavaehdotusta on kehitetty luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella.
Suunnittelualue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alue on Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Virolaisen asuntoalueesta pohjoiseen päin. Hervannan aluekeskus on noin 4 kilometrin päässä alueen itäpuolella. Asemakaava-alue on rakentamaton.
Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet. Korttelien rakennusoikeus on ehdotuksessa yhteensä noin 29 000 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä noin 500 henkeä.
Pientalovaltaista puukaupunkia
Aurinkorinteen alueella toteutetaan Isokuusen puukaupunkiajatusta. Alue on pientalovaltainen, mutta myös kerrostaloasuntoja sekä erilaisia yhtiömuotoisia pientaloja on tulossa. Yksi tavoite on saada alueelle niin sanottuja townhouseja, joissa olisi omakotitalomaista asumista rivitalomaisella pihalla.
Puun käyttöä toimivana ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset täyttävänä rakennusmateriaalina pyritään edistämään. Alueen rakentamisessa on mahdollista toteuttaa laaja-alaisesti puun käyttämistä kaikissa tavanomaisissa rakennusosissa. Pientalovaltaisella alueella puun käyttäminen on luontevaa.
Asuntoalue lisää omakotitonttien ja muiden pientaloasuntojen tarjontaa Vuoreksessa ja Tampereella. Alueen tuleva rakennuskanta on monipuolinen, sillä se tarjoaa asumista erityyppisissä pien-, omakoti- ja kerrostaloissa. Ratkaisut mahdollistavat erilaiset toteuttajamuodot.
Kaavan toteuttaminen tuottaa arviolta hieman yli 200 asuntoa, joista kerrostalo-asuntoja noin 87 ja kytkettyjä tai erillispientaloasuntoja 51 sekä omakotitontteja 66 kappaletta.
Alue toteuttaa tavoitetta muodostaa Isokuusesta puukaupunki. Keinoina ovat puurakentamisen hankkeet sekä asemakaavassa, rakentamistapaohjeessa ja erikseen laadittavassa tontinkäyttösuunnitelmassa olevat määräykset puun käyttämisestä.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest