Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi ehdolla, että Tampereen kaupunginhallitus hyväksyy esityksen. Rakennusinvestoinnin kustannusarvio on yhteensä 34,4 miljoonaa euroa.
Lautakunta esittää hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennasta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Pirkanmaan Voimia osallistuu kustannuksiin keittiön osalta; keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 280 000 euroa. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa vuosille 2021/maaliskuu–2023/toukokuu, ja rakennus otettaisiin käyttöön vuonna 2023 elokuussa.
Suunnitelman mukaan Mekaniikanpolku 9:ssä sijaitseva vanha koulurakennus puretaan. Sen tilalle rakennetaan nelikerroksinen uudisrakennus, jossa olisi koulu 1300 oppilaalle, päiväkoti noin 160 lapselle sekä suun terveydenhoidon 10 hoitohuoneen kokonaisuus aputiloineen. Henkilöstömäärä olisi yhteensä noin 200.
Rakennuksen bruttoala on 14 156 neliötä ja hyötyala 9394 neliötä. Uudisrakennus sijoittuu keskeisesti tontille. Suunnitelman mukaan päiväkodin piha on tontin itäpuolella ja koulun välituntipiha länsipuolella. Välituntipiha jaetaan kahtia isoille ja pienille oppilaille.
Nelikerroksissa rakennuksessa on koulun opetustiloja ja päivähoidon ryhmätiloja sekä keittiö, ruokasali, liikuntatilat, oppilashuollon, hallinnon ja suun terveydenhoidon tilat. Ilmastointikonehuoneet sijaitsevat 4. kerroksessa ja ullakolla. Rakennuksessa on kaksi henkilöhissiä, joista toinen soveltuu tavarankuljetukseen. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy, ja ne soveltuvat myös iltakäyttöön.
Rakennuksessa ei kuljeta ulkokengillä, kengät jätetään eteiseen. Oppilaiden ja päiväkotilasten kulku tiloihin tapahtuu välitunti- ja leikkipihojen kautta. Iltakäytön pääsisäänkäynti on rakennuksen pohjoispuolella. Hammashoidon tiloihin ja isoon liikuntasaliin kuljetaan pohjoispuolelta. Päiväkodin tilat sijaitsevat rakennuksen itäpuolella kahdessa kerroksessa (kerrokset 2 ja 3). Ryhmätilat tehdään joustaviksi siten, että osa ryhmätiloista on mahdollista ottaa helposti opetuskäyttöön. Myös päiväkoti voi käyttää pienempää salia liikuntasalinaan.

Suunnitelmat Messukylän koulun remontista etenevät

Messukylän koulun kahden puurakennuksen sekä kivirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019.
Koulun vanhimmat koulurakennukset 1 ja 2 sekä kivirakennus perusparannetaan ja piha-aluetta kunnostetaan. Lisärakennus ei ole mukana hankkeessa. Asiaa käsitellään torstaina 21.11. myös sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.
Kivirakennuksen ja kahden puurakennuksen yhteenlaskettu kustannusarvio on 7,2 miljoona euroa. Rakennuksen bruttoala on 2908 neliömetriä ja hyötyala 1886 neliömetriä. Rakennustyöt aiotaan vaiheistaa helmikuun 2021 ja marraskuun 2023 väliselle ajalle. Rakennukset otetaan vastaavasti vaiheittain käyttöön: tammikuussa vuonna 2022 rakennus 2, vuonna 2023 rakennus 1 ja vuonna 2024 kivirakennus.
Rakennuksissa todetut ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja ratkaisuissa otetaan huomioon rakennusten historialliset arvot mahdollisimman hyvin, tinkimättä toimivuudesta.
Rakennus 1 on yksikerroksinen, jossa ei sunnitelman mukaan tehdä isoja tilamuutoksia. Muun muassa yksi aulan yhteydessä oleva varasto poistetaan ja lisätään wc-tiloja. Rakennuksen alkuperäisyysaste on suuri, siksi rakennushistorialliset arvot huomioidaan suunnittelussa ja esimerkiksi vanhat kaakeliuunit säilytetään.
Rakennus 2 on osin kaksikerroksinen eikä sinne ole suunniteltu ole isoja tilamuutoksia. Ensimmäisen kerroksen opettajien työtila muutetaan puku- ja pesutilaksi, lisäksi wc-tilat rakennetaan uudelleen. Oppilaat kulkevat tiloihin kolmea eri reittiä. Yksi sisäänkäynneistä rakennetaan esteettömäksi madaltamalla sisäänkäyntitasoa ja rakentamalla henkilönostin rakennuksen sisälle. Toisen ison opetustilan ja pienemmän opetustilan välille rakennetaan siirtoseinä.
Kivirakennuksessa oppilaiden kulku on portaan B kautta. Esteetön yhteys kerroksiin on suunnitelman mukaan A-portaasta. Esi- ja alkuopetus keskitetään kivirakennukseen. Kellarikerroksessa on käsityön tilat, teknisiä tiloja, henkilökunnan puku- ja pesuhuoneet, siivouskeskus ja varastoja. Ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa on muun muassa isoja opetustiloja, ja wc:t järjestellään uudelleen. Osa entisestä eteistilasta kolmannessa kerroksessa muutetaan avoimeksi oppimisalueeksi. Kaikki tilapinnat ja kalusteet sekä hissi uusitaan.

Kalevanpuiston koululle rakennetaan siirtokelpoinen väistötila Vuorekseen

Tampereen kaupungin asunto ja kiinteistölautakunta hyväksyi 20.11.2019 Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelman, toteutus- ja urakkasopimuksen sekä rahoitusleasingsopimuksen. Siirtokelpoinen väistötila Kalevanpuiston koululle valmistuu toukokuussa 2020 Vuoreksen kaupunginosaan niin, että koulutyöt voidaan aloittaa siellä elokuussa. Asiaa käsitellään torstaina 21.11. myös sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.
Hankkeen rahoittaa ulkopuolinen rahoittaja, ja kaupunki vuokraa rakennuksen tilat 5 vuoden leasing-sopimuksella, minkä jälkeen rakennus on mahdollista lunastaa omaksi tai jatkaa leasing-sopimusta 15 vuodella.
Kustannusarvio on 4,75 miljoonaa euroa (alv 0 %). Uusi moduulirakenteinen väistötila on yksikerroksinen, ja sen suunnittelussa on otettu huomioon Kalevanpuiston koulun erityistarpeet. Rakennuksessa on 2 045 bruttoneliötä.
Kaupungin sisäilmatyöryhmän mukaan koulun toiminta tulee siirää muualle, koska nykyisissä Kalevanpuiston koulun tiloissa on havaittu sisäilmaongelmia. Väistötilaselvityksessä on päädytty Vuorekseen rakennettavaan väistötilaan, johon siirtyvät Kalevanpuiston koulu, Erho-yksikkö sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n jakelukeittiö.
Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailutti siirtokelpoisen rakennuksen hankinnan, ja Temporent Oy voitti kilpailutuksen, joka sisältää rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.

Teksti: Raija Lindell

Pin It on Pinterest