Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Vuonna 2016 voimaan astuneessa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa on mukana laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden teemoista järjestetään opetusta yli ainerajojen. Yksi seitsemästä laaja-alaisesta oppimiskokonaisuudesta on yrittäjyys ja työelämätaidot ja niiden opetusta edistävät valtakunnallisesti asiaan koulutetut tutoropettajat. Tampereella tutoropettajia kutsutaan OPS-agenteiksi. Tampereella yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen OPS-agentteina toimivat opettajat Maria Paananen, Janne Toivonen ja Ville Lähdesmäki järjestävät nyt Hervannassa tv-sarja Amazing Racen jalanjäljillä Tampere Business Race-tapahtumaa yhdessä hervantalaisten yläkoulujen kanssa. Tapahtumaan ottavat osaa alueen koulujen yhdeksäsluokkalaiset. Kilpailussa oppilaat kiertävät tapahtumarasteilla suorittamassa tehtäviä, joiden suorittaminen on osa yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja kartuttavaa opetusta.
Business Race -kilpailu on kehitetty Kaarinassa ja Tampereella kisattiin ensi kertaa viime syksynä Lielahdessa. Kilpailussa oppilasryhmät toteuttavat koulupäivän aikana neljä rastitehtävää alueen yrityksissä.
– Keskiössä on ihmisinä ja kansalaisina kasvaminen, kertoo Maria Paananen.

Yhteistyötä yritysten ja koulujen kesken
Business Race on kuukausien työ sitä järjestäville opettajille. Tapahtuman takana on isompia teemoja ja muitakin tapahtumia, kuten työelämämessuja ja yritysvierailuja, järjestetään. Tarkoitus ei ole kasvattaa nuorista välttämättä yrittäjiä tai toimia yritysmaailman lähettiläinä, vaan kartuttaa nuorissa työelämässä tarvittavia taitoja ja yritteliäisyyttä ylipäätään.
– Työelämä on murroksessa koko ajan ja ammatit muuttuvat kaiken aikaa, sanoo Ville Lähdesmäki. – Tarkoituksena on tehdä työtä Tampereen ja sen ympäristökuntien alueella ja jakaa tietämystä opettajille vertaisopettajien avulla. Emme mene kouluille opettamaan, vaan tuemme toista opettajaa niin, että hän voi itse opettaa aiheesta.
Paananen, Toivonen ja Lähdesmäki sanovat, että yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot ovat laajojen oppimiskokonaisuuksien joukossa sillä tavoin erityisiä, että aihepiirin parissa verkostot kasvavat ulos kouluista. Sen avulla voidaan tehdä entistä enemmän yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja koulujen kesken, ja toisaalta tarvittavia taitoja on vaikea opettaa olematta vuorovaikutuksessa todellisen työelämän kanssa. Hervannassa yrityksiä on saatu innostettua mukaan hyvin ja joukossa on yrittäjien lisäksi myös yleishyödyllisiä tahoja, kuten nuorisopalvelut ja seurakunta.
Tampere Business Raceen on koottu Hervannasta noin neljänkymmenen yhteistyöyrityksen ja työelämätoimijan verkosto. Hervannassa 15.toukokuuta järjestettävään tapahtumaan osallistuu noin 150 yhdeksäsluokkalaista Pohjois- ja Etelä-Hervannan kouluista.
Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest