Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun fuusio Tampere3 on kansallisesti merkittävin meneillään oleva korkeakoulujärjestelmän rakenteellisen kehittämisen hanke. TTY:n hallitus pitää erittäin tärkeänä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulun nykyinen laadukas opetus ja muu toiminta eivät vaarannu taloudellisten resurssien vuoksi.
Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön hallituksen puheenjohtajan Tero Ojanperän mukaan TTY on vahvasti sitoutunut Tampere3-yliopistokonsernin toteuttamiseen. Monialainen, joustavat koulutuspolut tarjoava, strategisesti johdettu ja vahvan talouden omaava yliopistokonserni on erinomainen mahdollisuus vahvistaa yliopiston kilpailukykyä sekä parantaa edelleen tutkimuksen ja opetuksen laatua.

TTY:n hallitus on analysoinut huolellisesti Tampere3-hankkeen toteuttamisen mahdollisuudet. Keskiviikkona ja torstaina kokoontuneen TTY:n hallituksen näkemys on, että uusi yliopistokonserni voisi aloittaa toimintansa vuonna 2020 sillä edellytyksellä, että opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa fuusion toteuttamiseen lisärahoituksen ja valtio sitoutuu pääomittamaan uutta yliopistokonsernia merkittävällä panoksella, mikä mahdollistaa yliopistokonsernille riittävän vahvan taloudellisen perustan. Lisäksi uuden yliopistosäätiön perustajien ja yliopistojen tulee sitoutua säätiöyliopiston strategisen johtamisen malliin.
– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hyvässä vauhdissa olevaa yhteistyötä lisätään ja tiivistetään suunnitelmallisesti rinnan yliopistokonsernin rakentamisen kanssa. Selkeä strateginen panostus konsernin rahoittamiseen on välttämätön, jotta opiskelijoille ja tutkijoille voidaan taata hyvät toimintaedellytykset, Ojanperä sanoo.
TTY:n rehtori Mika Hannula korostaa, että Tampere3-hanke on tällä hetkellä Suomen tärkein korkeakoulupoliittinen hanke.
– Me olemme tekemässä rohkeaa rakenteellista uudistusta eli juuri sitä, mitä valtiovalta on jo pitkään suomalaisilta korkeakouluilta vaatinut. Onnistuessaan tällä hankkeella on erittäin suuri merkitys suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tulevaisuudelle. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että toistaiseksi emme ole saaneet alkuunkaan sellaista taloudellista tukea, jota tämänkaltaisen hankkeen toteuttaminen edellyttää. Hanke tulisi nähdä investointina, jonka tuotot vielä aikanaan koituvat veronmaksajien ja koko yhteiskunnan eduksi, Hannula sanoo.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan TTYY:n hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen pitää TTY:n hallituksen päätöstä oikeana.
– Ylioppilaskunnan mielestä yhteistyöprosessissa on olennaista edetä opetuksellinen ja tutkimuksellinen kärki edellä. Olemme löytäneet jo nyt mahdottoman hienoja kanavia poikkitieteelliseen yhteistyöhön korkeakoulujen välillä, mutta työ on jäänyt hallinnollisen kiireen jalkoihin. Mahdottoman tiukan aikataulun johdosta ei saa syntyä talouden tai yliopistoyhteisön hyvinvoinnin kannalta sellaisia ratkaisuja, jotka johtavat menetettyihin sukupolviin, sanoo Kultanen

Pin It on Pinterest