Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tredu-Kiinteistöt oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa koulutustoiminnan käytössä olevia oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä tuottaa ja järjestää näiden kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Sen omistuksessa on viisitoista kiinteistöä Tampereella ja ympäristökunnissa Virroilla, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Orivedellä, Nokialla ja Ylöjärvellä, Hervannassa sijaitsevan Tredun Hepolamminkadun toimipisteen tilat mukaan luettuina.
Tredu-Kiinteistöt perustettiin vuonna 2013 kolmen yrityksen fuusioituessa: silloin yhdistyivät TAO-kiinteistöt oy, Pirko-kiinteistöt oy ja Ylöjärvellä sijaitseva koulutuskeskus Valo. Yhtiön omistavat Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat.
– Yhtiö on kylmävuokrannut kiinteistöt Kitialle, joka on Tampereen kaupungin tilakeskuksen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikkö, kertoo Tredu-kiinteistöjen toimitusjohtaja Marko Tulokas. – Se vuokraa tilat edelleen oppilaitoksille.
Tredu-Kiinteistöt on voittoa tuottamaton yhtiö. Tulos palautetaan oppimisympäristöjen kunnossapitoon ja uudiskohteiden rakentamiseen.
– Sillä tavalla olemme poikkeuksellinen kiinteistösijoitusyhtiö, Tulokas toteaa. – Yhtiöllä on vuotuinen 2.5 miljoonan euron korjaus-, muutostyö ja perusparannusmääräraha, jonka käytöstä sovitaan yhdessä loppuasiakkaan, Tredun kanssa.
Tulokkaan tehtäviin kuuluu yrityksessä operatiivisen toiminnan johtaminen ja yhteydenpito yrityksen sidosryhmiin, asiakkaisiin, omistajiin, yhteistyökumppaneihin ja niin edelleen. Etua työssä on siitä, että esimerkiksi teknisenä isännöitsijänä yrityksessä toimiva Pauli Heinonen on työskennellyt jo kolmekymmentä vuotta kiinteistönhuoltoalalla ja on siirtynyt yritykseen Pirko-kiinteistöjen palveluksesta, kun Pirko fuusioitui osaksi yritystä. Heinonen jää eläkkeelle ensi vuonna.
– Hän vie mukanaan paljon arvokasta historiatietoa rakennuksista, Tulokas sanoo.
Tulokas on itse toiminut Pirkkalan elinkeinojohtajana ja sitä ennen Posti Kiinteistöt Oy:n toiminnanjohtajana, joten hänellä itselläänkin on paljon kokemusta operatiivisesta työstä.

Hervannassa perusparannuksia koko ajan
Hepolamminkadun kampuksen vanhimmat rakennukset on rakennettu vuonna 1985, joten ne alkavat olla sen ikäisiä, että perusparannuksia tehdään koko ajan. Alueella sijaitsee myös uudempia laajennusosia ja -rakennuksia, kuten muutama vuosi sitten rakennettu lukio-osa ja sen jälkeen rakennetut Sähkötalo ja J-talo.
– Esimerkiksi katot on käyty viime vuosien aikana kaikki läpi, sanoo Pauli Heinonen. – Esimerkiksi ikkunoita ja ovia on vaihdettu nykyvaatimustasoa vastaaviksi.
Tredu keskittää paljon opetustoimintaa juuri Hepolamminkadun kampukselle, joka on toimipisteistä suurin. Jo pelkästään kiinteistöjen pinta-ala on alueella 4,4 hehtaaria.
– Kampukselle tehdään nyt uusi opastesuunnitelma, jotta siellä liikkuminen helpottuisi, Heinonen kertoo. – Lisäksi liikenne- ja pysäköintisuunnitelma vaatii uudistamista muun muassa jalankulun turvallisuutta koskien. Pyrimme löytämään lisää pysäköintitilaa viheralueita poistamatta, hän lisää.
Tarkoitus on täsmentää pysäköintiä ja saada sitä merkinnöillä tehokkaammaksi. Viime vuosina aluetta on jouduttu aitaamaan asiattoman liikkumisen estämiseksi alueella, vaikka siellä on tehokas kameravalvonta.
– Se estää esimerkiksi töhrimistä. Mikään merkittävä ongelma se ei meillä tosin ole, Heinonen kertoo.
Suurin osa tiloista on vuokrattu Tredulle Tredu-kiinteistöjen kiinteistöistä 94 prosenttia on vuokrattu Tredulle. Tilojen vapautuessa Tredun käytöstä aika ajoin niitä on vuokrattu myös muille.
– Esimerkiksi Tampereen keskustassa Åkerlundinkadun toimipisteessä toiminta loppuu elokuussa, Tulokas kertoo esimerkin.
Vaikka Hervannassa sijaitsevan kampusalueen vanhimmat osat ovat jo 1980-luvulta ja kampus tuottaa kokonsa vuoksi eniten töitä, se on silti yrityksen rakennuskannan uudemmasta päästä: Ajokinkujan toimipisteen samoin kuin Santalahdentien toimipisteen vanhimmat osat on molemmat rakennettu jo vuonna 1938 ja Sammonkadun toimipistekin jo vuonna 1969. Kysyttäessä, millaisessa kunnossa iäkkäät rakennukset ovat, Tulokas ja Heinonen vastaavat:
– Hyvässä kunnossa, tietenkin!
Äänessä on enemmän kuin hitunen ammattiylpeyttä.
Teksti: Satu Lepistö

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest