Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Teknologiateollisuus on Suomen suurin elinkeino ja kattaa yli viisikymmentä prosenttia Suomen viennistä. Eläkkeelle siirtyvien suurten ikäluokkien ja alalle syntyvien uusien työpaikkojen vuoksi teknologia-aloille kaivattaisiin lisää työntekijöitä.
Työvoimavaje onkin yksi alan suurimmista kasvua hidastavista tekijöistä. Yläasteikäiset, ammatinvalintaa tekevät nuoret eivät aina aivan täysin hahmota, millaisia töitä aloilla olisi tarjolla, koska alan työt tehdään paljolti suurelta yleisöltä näkymättömissä – siksi aloille voi olla vaikeaa hakeutua.
Tredussa asiaan tartuttiin tänä syksynä käytännön keinoin, kun oppilaitoksesta jalkauduttiin tamperelaiskouluihin kertomaan aloista, niiden työtilanteesta ja työtehtävistä. Kun jalkautumaan saatiin vapaaehtoiset, tällä hetkellä aloilla opiskelevat nuoret, tulee opiskelu peruskouluikäisille lähemmäksi kuin aikuisen kertomana.
Elektroniikka- ja sähköteollisuus, tietotekniikka-ala, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä kone- ja metalliteollisuus tulivat viime viikolla Ahvenisjärven koululla järjestetyssä tilaisuudessa tutummiksi yhdeksäsluokkalaisille. Teknologiateollisuuden alojen lisäksi kiertueella on ollut edustettuna myös puu-, laboratorio- ja prosessialaa.

Uusia osaajia kaivataan kipeästi

Teknologiateollisuuteen on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan yli 53 000 uutta osaajaa vuosina 2018-2021.
– Nuoret eivät tunne alaa riittävän hyvin, kertoo aluepäällikkö Jukka Nieminen Teknologiateollisuus ry:stä.
Nieminen oli jalkautunut kertomaan alasta ja sen työllistymismahdollisuuksista viime keskiviikkona osana Tredun Road Showta, jonka aikana kiertue kiersi 19 eri yläkoulua 23:ssa päivässä.
– Kun tekee alavalintoja, on hyvä tietää, millaisia työtehtävät alalla ovat, Nieminen sanoo. – Teknologiaa ei tarvitse alalle suuntautuakseen rakastaa sen itsensä vuoksi. Mutta sen avulla voidaan ratkaista suuria ongelmia, kuten nuoria tänä päivänä pohdituttavaa ilmastonmuutosta.
Koska teknologiateollisuuden tehtävät tapahtuvat valtaosalta ihmisistä näkymättömissä, tietoisuutta lisäämään on perustettu nuorille suunnatut nettisivut, mytech.fi. Sivuilla nuoria lähestytään heille luontaisin keinoin: ammateista saa lisää tietoja alalla jo toimivilta videoklippejä katsomalla.
– Suomalaisen teknologian vieminen maailmalle on jo ympäristöteko, Nieminen sanoo. – Tuotteet ovat kehittynyttä, resursseja säästävää teknologiaa. Siksi alaa vaivaava työvoimavaje on saatava ratkaistua.
Lähitulevaisuudessa teknologia-aloilta jää paljon työntekijöitä eläkkeelle. Alan työllistymismahdollisuudet ja -näkymät ovat siis Niemisen mukaan hyvät.

Suvista tulee laborantti

Laboranttiopiskelija Suvi oli tapahtumassa esittelemässä omaa alaansa.
– Viesti on se, että teknologia-aloilla tarvitaan osaajia ja samalla promotaan alojen koulutusta, Suvi sanoo. – Ammattikoulun hyviä puolia on se, että sieltä voi sijoittua suoraan työelämään.
Suvi haluaa itse suorittaa laborantin tutkinnon, sillä luonnontiede kiehtoo häntä. Ala on myös monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä. Kiertueen aikana Suvi on ehtinyt jo vierailla useammassa koulussa.
– Meidät on otettu vastaan innostuneesti, Suvi kertoo. – Tapahtuma varmasti katkaisee mukavasti oppilaiden päivän. Oppilaat ovat esittäneet meille kysymyksiä esimerkiksi alan palkkauksesta ja työtehtävistä. Ala on monelle melko vieras, Suvi lisää.
Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest