Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Marraskuun 22. päivä tuli kuluneeksi tasan 120 vuotta Tampereen kaupungin korkeapaineisen vesilaitoksen käynnistämisestä. Tampere oli 36 000 asukkaan kaupunki ja vesilaitosjärjestelmään kuului tuolloin 18 kilometriä vesijohtoa, pumppaamo kaupungin myllyllä nykyisen Patosillan kohdalla, sekä yksi vesisäiliö Pyynikin Harjulla.
Nykyaikaisen vesihuollon kehitys Tampereella alkoi siitä ja toimintaa kehitetään edelleen. Pirkanmaalla on yhteensä kymmenen vedentuotannon laitosta: pintavesilaitokset Ruskossa, Kaupinojalla, Kämmenniemessä ja Polsossa sekä pohjavedenottamot Mustalammilla, Hyhkyssä, Pinsiössä, Julkujärvellä ja Messukylässä. Näitä kaikkia sekä Pirkkalan juomavesiä operoidaan Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen valvomosta käsin. Järjestelmässä on kuusi vesitornia Hervannassa, Peltolammilla, Kaupissa, Tesomalla, Pyynikillä ja Pirkkalassa. Puhdasta juomavettä toimitetaan Tampereelle ja osittain naapurikuntiin lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, noin 1-2 uima-altaallista tunnissa. Tänä päivänä vesijohtoverkkoa on lähes 800 kilometriä.
– Ruskon vedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1972, kertoo vedentuotannon käyttöinsinööri Sini Vuorinen. – Täällä päivystetään, ohjataan ja kunnossapidetään järjestelmää ympäri vuorokauden.

Uusi jätevesien keskuspuhdistamo tekeillä
Tampereen alueen vedestä suurin osa pumpataan Roineesta Kangasalla noin seitsemän kilometrin päässä Ruskosta. Ruskon vedenpudistuslaitoksen sydän on raakavesitorni, johon järvivesi syöksyy kohisten. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella vesi käy läpi puhdistusprosessin, jossa siitä poistetaan orgaaninen aines ja muut epäpuhtaudet pois niin kutsutun flotaatioprosessin sekä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksen avulla. Lisäksi vesi desinfioidaan.
Vuorinen on työskennellyt Ruskossa kahdeksan vuoden ajan. Sinäkin aikana vesihuoltoprosessi on kehittynyt entisestään.
– Esimerkiksi laitokselle on asennettu UV-desinfiointi ja prosessiautomaatio on kehittynyt sinä aikana paljon, kun olen työskennellyt täällä, Vuorinen sanoo.
Tulevaisuuden näkymiä parantaa edelleen seudullisen tekopohjavesihankkeen suotuisa eteneminen vesilupakäsittelyssä. Vedenjakelun toimintavarmuutta parantavat edelleen rakenteilla oleva runkojohto Kaupinojan ja Ruskon välillä sekä Näsijärven alittavat siirtovesijohdot Kaupinojalta itään ja länteen. Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren kalliopuhdistamon rakentaminen käynnistyy keväällä. Se on kuntien yhteinen jätevesien keskuspuhdistamo, joka valmistuu vuonna 2023.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest