Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen kaupunki järjestää jälleen laajan asiakaspalautekyselyn sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille. Kyselyyn vastataan sähköisesti täällä. Vastata voi sekä suomeksi että englanniksi. Kysely on avoinna 15. marraskuuta asti.
Asiakaspalautteen kysymykset liittyvät muun muassa palvelujen saatavuuteen, asiakkaan kohteluun, työntekijän ammattitaitoon ja palvelun hyödyllisyyteen. Mukana kyselyssä on noin 250 sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipistettä.
Kyselyn tulokset julkaistaan Tampereen kaupungin verkkosivuilla vuoden loppuun mennessä. Lisäksi tulokset luovutetaan tilaajalle, avopalvelujen johtokunnalle, avopalvelujen johtoryhmille, tuotantoyksiköille ja palvelupisteille.

Tuloksia hyödynnetään sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tuotantoyksiköissä palveluiden parantamiseksi. Tulosten perusteella yksiköt tekevät suunnitelmia toimenpiteistä asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.
Viime vuonna asiakaspalautekyselyyn vastasi yli 2 600 henkilöä. Eniten palautetta annettiin suun terveydenhuollon ja kouluterveydenhuollon palveluista. Vapaapalautetta kertyi lähes 2 200 vastauksen verran. Lisäksi yksiköiden päälliköt luovuttivat yhteensä 56:lle nimellään palautetta saaneelle työntekijälle kunniakirjan hyvästä palvelutyöstä.

Pin It on Pinterest