Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores
Kirkkoherra korostaa yhteistyön merkitystä

Kirkkoherra korostaa yhteistyön merkitystä

kirkkoherra1Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen on ehtinyt toimia tehtävässään vasta muutaman viikon. Siitä huolimatta miehen mielessä muhii uusia mielenkiintoisia ehdotuksia. Kirkon jäsenyyden hän soisi vaikuttavan enemmänkin seurakuntalaisten arkielämässä. Hän on pohtinut esimerkiksi, millaisia jäsenetuja seurakuntalaisille voisi tarjota.

– Ajanhenki tuntuu olevan, että tarjotaan etuja jäsenille, miksei siis seurakuntakin voisi tehdä niin. Yksi etuhan voisi olla vaikkapa siinä, että lasten kesäleireille pääsisivät ensisijaisesti seurakuntalaisten lapsia. Jos paikkoja jää, ne voidaan antaa kirkkoon kuulumattomille, hän aprikoi.

Hän on Eteläisen seurakunnan alueen uusi vanha kirkkoherra, sillä hän on aiemmin toiminut Viinikan seurakunnan kirkkoherrana. Tammikuussa hänet valittiin johtajamaan Eteläistä seurakuntaa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen tultua lainvoimaiseksi 7. tammikuuta.

– Haluan luoda Eteläiseen seurakuntaan yhteisiä työkäytänteitä. Seurakunnat ovat olleet melko sulkeutuneita toisiltaan. On ollut omia tapoja tehdä asioita ja sopia asioista. Nyt haluan löytää yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkiöiden ja työtovereiden kanssa yhteisiä tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaamme seurakuntalaislähtöisesti, Mäkinen kertoo.

Mäkisen puheissa vilahtaakin seurakuntarakenteen muutos.

– Aiemmin Eteläisen seurakunnan alueella on toiminut kolme itsenäistä seurakuntaa, joiden piti tulla toimeen omillaan. Härmälässä ja Viinikassa oli kanttori, Hervannassa kaksi. Nyt alueen seurakunnalla on neljä kanttoria.

– Mitä hienoja yhteistyön muotoja neljän kanttorin kvartetti löytääkään musiikkielämän monipuolistamiseksi, Mäkinen selventää.

Myös kiinteistöomistuksesta Mäkinen on valmis neuvottelemaan.

– Meillä on paljon seurakunnallisia toimitiloja alueellamme. Voi olla aiheellista selvittää ja keskustella, tarvitaanko niitä kaikkia vai voitaisiinko sopivalla aikataululla joistakin omista tiloista kokonaan luopua tai siirtyä tarpeen mukaan vuokratiloihin.

Hän myöntää suoraan, että evankelisluterilainen kirkko on muutoksen myllerryksessä.

– Ei ole kenellekään eduksi, jos seurakuntatoiminnasta tulee pienten erillisten ryhmien kilpailevaa toimintaa. Me tarvitsemme uusia keinoja, jotta moniäänisyys säilyy seurakunnissa, Mäkinen sanoo.

Moniäänisyyttä hän pitää erityisesti Hervannan yhtenä vahvuutena. – Seurakunta on hyvin verkostoitunut hervantalaisten arkielämän kanssa. Kirkko on Hervannan ytimessä, lähellä ja keskellä. Se näkyy ja kuuluu sunnuntaisin messussakin, kävijämäärä on vaihdellut 200 molemmin puolin. Mäkinen haluaa ehdottomasti tukea ja ylläpitää seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä.

– Toivoisin näkeväni seurakuntalaisia enemmänkin mukana seurakuntaelämää luomassa. Usein heistä puhutaan toiminnan kohteena, ja jotenkin toissijalle jää heidän oma aktiivinen roolinsa

– Uskon, että Jumala herättää ja lahjoittaa meille ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan elämänkokemuksensa ja lahjansa lähimmäistensä tukemiseen. Seurakunnassa erilaiset lahjat voivat tulla monipuolisesti käyttöön. Tällaista elämänliikettä haluaisin olla omalta osaltani virittelemässä.

Kaisa Läärä

Viiden seurakunnan rakenne Tampereella heti voimaan

Kirkkohallituksen vuonna 2012 päättämä Tampereen seurakuntajako astuu voimaan heti. Muutos ei vaikuta seurakuntien toimintaan. Aiemmin suunnitelmana oli ottaa uusi rakenne käyttöön vuoden 2015 alussa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 7.1.2014 lopullisesti seurakuntajakoa koskevat valitukset. Kirkkohallitus päätti 24.1.2012 hyväksyä Tampereen tuomiokapitulin aloitteen siitä, että Tampereelle muodostetaan neljän suuren seurakunnan ja Ruotsalaisen seurakunnan muodostama seurakuntayhtymä vuoden 2013 alusta alkaen.
–  Koska korkein hallinto-oikeus ei ole muuta päivämäärää päätöksessään antanut, on kirkkohallituksen päätös pantavissa täytäntöön KHO:n päätöksen antopäivästä lukien, sanoo Tampereen hiippakunnan lakimiesasessori Jorma Juutilainen.

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän muodostavat 7.1.2014 alkaen Harjun seurakunta (säilyy entisellään, noin 32 000 jäsentä, Messukylän seurakunta (aiemmat Aitolahti, Messukylä ja Teisko, yhteensä noin 43 000 jäsentä), Tampereen eteläinen seurakunta (aiemmat Hervanta, Härmälä ja Viinikka, yhteensä noin 33 500 jäsentä), Tampereen tuomiokirkkoseurakunta (aiemmat Kaleva, Pyynikki ja Tuomiokirkkoseurakunta, yhteensä noin 39 500 jäsentä)ja Tampereen ruotsalainen seurakunta (säilyy entisellään, noin 900 jäsentä). Samalla päivämäärällä vanhat seurakunnat ovat lakanneet olemasta.
Kolmelle uudelle seurakunnalle pitää valita hallintoelimet eli seurakuntaneuvostot. Seurakuntaneuvostot muodostetaan niin, että jokainen vanhoista seurakunnista saa kaksi paikkaa ja loput paikat jaetaan vuoden 2010 seurakuntavaalien tulosten perusteella. Vaalit toteutetaan mahdollisimman pian ns. paperivaaleina.

Vaalien järjestämistä ja välttämättömiä seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi kuuluvia asioita hoitavat tätä ennen uusien seurakuntien järjestelytoimikunnat.  Tuomiokapituli nimesi järjestelytoimikunnat 22.2.2012. Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanoon muutos seurakunnissa ei vaikuta. Loka-marraskuussa 2014 käydään seurakuntavaalit, joissa seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan uudet jäsenet.
Seurakuntien työntekijät siirretään järjestelytoimikuntien määräyksellä uusiin seurakuntiin lukuun ottamatta kirkkoherroja ja uusia kappalaisia, jotka saavat valtakirjan tuomiokapitulilta. Uusia seurakuntia johtavat niihin nyt nimetyt kirkkoherrat.

Alfa-kurssilaisia kiehtovat kristinuskon perusasiat

– Alfa-kurssilla pohditaan kristinuskon perusasioita avoimesti ja kansantajuisesti. Kurssilaisissa on ollut hyvin monenlaisia ihmisiä, niin ateisteja kuin uskovaisiakin. Yhteistä on ollut uskonasioiden pohtiminen, vastausten etsiminen ja halu tietää, luonnehtii Hervannan kirkolla Alfa-kurssia vetävä Kari Kuusisto.
Kurssin vetäjät ovat pääosin maallikoita, jotka ovat itse käyneet Alfa-kurssin ja jääneet toimintaan mukaan.
– Maallikoiden kesken olemme kaikki samalla viivalla ja silloin ihmisten on usein helpompi tuoda esiin mielipiteitään tai kysyä askarruttavista asioista.

Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina, 23. tammikuuta, Hervannan kirkon rippikoulusalissa.
– Kaikki ovat tervetulleita! toteaa myös kurssinvetäjänä toimiva Teija Lätti.
– Mukaan voivat tulla kaikki epäilijät, ihmettelijät ja uskonasioiden pohtijat.
Uskonasioiden lisäksi kurssilla tutustuu uusiin ihmisiin.
– Keskusteluissa avautuu aina erilaisia näkökulmia tarkastella asioita. Etenkin viikonloppukurssin aikana lähentyy ja ystävystyy koko porukan kesken.

Alfa-toiminta on lähtöisin Englannin anglikaanikirkosta, 1980-luvulta. Se on levinnyt nopeasti eri puolille maailmaa ja myös eri kirkkokuntiin.
– Ilta kulkee aina samalla kaavalla, Kuusisto kertoo.
– Ja tyypillistä on sekin, että aika tuntuu melkein aina loppuvan kesken. Puhuttavaa riittäisi vaikka kuinka.
Alfa-iltaan kuuluu ruokatarjoilu, jonka aikana osallistujat pääsevät tutustumaan toisiinsa.
– Monet tulevat kurssille suoraan töistä, joten ruokailu on senkin vuoksi tärkeä osa illan kulkua, Lätti toteaa.
Kahvin jälkeen seuraa yhteislaulu ja alustus illan teemaan. Alustuksen jälkeen keskustellaan noin kymmenen hengen pienryhmissä.

Musiikilla on ollut aina vahva rooli Alfa-toiminnassa.
– Hervannassa toiminta lähti alun perin liikkeelle TTY:n nuorten parista, joten olemme laulaneet paljon kaikille tuttuja riparilauluja, Kuusisto kertoo.
– Myös virsiä lauletaan kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Musiikin taitajat pääsevät halutessaan esiintymään kurssiviikonlopun aikana.

Jokaisella illalla on oma teemansa ja siihen kuuluva alustus. Alustuksen pitäjä voi olla pappi tai maallikko.
– Alustajien joukossa on ollut hyvin moninaisten ammattien edustajia, Kuusisto toteaa.
Vaikka keskustelu on ohjattua, herää välillä kysymyksiä aiheen ulkopuoleltakin.
– Meiltä on kysytty esimerkiksi Islamista. Pyrimme toki aina vastaamaan tai etsimään tietoa niihinkin asioihin, joissa emme ole asiantuntijoita.

Kuusisto on tavattavissa perjantaina 17. tammikuuta Café Olohuoneessa.
– Silloin voi tulla kysymään lisätietoja kurssin sisällöstä. Tietoa kurssista voi toki muinakin päivinä kysyä Café Olohuoneesta.
Lastenhoidosta kurssin aikana vastaa Partiolippukunta Hervannan Hukat.

Kaisa Muhonen

Pelipuiston seurakuntakodilla Jakamisen päivä lauantaina 30.11.

Pelipuiston seurakuntakodilla osoitteessa Teekkarinkatu 17 saa ensi lauantaina hyvän mielen.
Jakamisen päivänä, 30.11. kello 12–14.30, voi tulla hakemaan tarvitsemaansa tavaraa aivan ilmaiseksi.
Edeltävinä päivinä Pelipuistoon voi tuoda hyväkuntoisia vaatteita ja tavaroita, joita itse ei enää tarvitse.
– Toivomme, että tapahtumasta jäisi kaikille osallistujille hyvä mieli, ja yhdessätekemisen tuntu, kertoo Hervannan seurakunnan diakoniatyöntekijä Kaisa Plomp.

Jakamisen päivä –tapahtuma järjestetään puolivuosittain. Tämänkertainen tapahtuma on jo neljäs Hervannassa.
– Jakamisen päivänä tarjoamme maksutta lämpimän aterian, vaatteita, kodintekstiilejä, leluja ja palveluita, kuten verenpaineen mittausta ja rukouspalvelua, kertoo Plomp.
– Aikaisemmin meillä on ollut jaossa myös ruokakasseja, mutta nyt niitä ei ole saatavilla.

Mukaan vapaaehtoiseksi pääsee kuka tahansa.
– Otamme mielellämme vieläkin vastaan tarjouksia tulla töihin tapahtumaan, sanoo Kaisa Plomp.
Halukkaat voivat auttaa käytännön järjestelyissä, kuten pöytien ja tuolien laittamisessa, ruoan jakelussa, vaatteiden lajittelussa ja järjestämisessä pöydille, palveluiden järjestämisessä tai loppusiivouksessa.
– Ja jos joku hieroja tai kampaaja tahtoisi jakaa aikaansa ja osaamistaan ilmaiseksi, se olisi todella hienoa, Plomp toivoo.
– Lisäksi otamme mielellämme vastaan lahjoituksia jaettavaksi, kuten hyväkuntoisia vaatteita, leluja tai jalkineita.

Tapahtumaan voivat lahjoittaa tavaraa tai ruokaa yksityisten tahojen lisäksi myös yritykset.
Ainakin leipomot tulevat lahjoittamaan leipää nälkäisille kävijöille.
Mikäli kaikki lahjoitetut tavarat eivät löydä uutta omistajaa lauantaina, seurakunta lähettää ne eteenpäin tarvitseville tai jollekin paikalliselle yhdistykselle.
Jakamisen päivässä on vieraillut 200–400 henkeä aiempina kertoina.
Järjestäjinä toimivat Hervannan seurakunta, Adventtikirkon avustuspalvelu ADRA sekä Jakamisen paikka ry.

Tähtitalvikki Poikajärvi

Maanantaina peittotalkoiltiin Duossa

Maanantaina peittotalkoiltiin Duossa

_MG_9286Maanantaisin kello 10–13 kudotaan Äiti Teresan peittoja kodittomille. Yleensä talkoot vietetään Pelipuiston seurakuntakodilla, mutta viime maanantaina ahkerat talkoilijat nähtiinkin Kauppakeskus Duon Talvitorilla.
Peitot lahjoitettaan pääasiassa Intiaan hädänalaisille. Talkoilijat ottavat mielellään vastaan villalankalahjoituksia. Pienetkin lankakerät voidaan käyttää. Lankoja voi tuoda Pelipuiston seurakuntakodille, Hervannan kirkkoon tai Café Olohuoneeseen.

Pin It on Pinterest