Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores
Juttelutorilla juttu luistaa

Juttelutorilla juttu luistaa

TorinettiinKaipaisitko pientä juttelutuokiota tai tunnetko jonkun, jolle juttuseura kelpaisi? Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry järjestää tänäkin syksynä Vanhustenviikon kunniaksi jo perinteeksi muodostuneen, vuotuisen juttelutorin.
Juttelutori pidetään kauppakeskus Duossa suihkulähteen ja Tokmannin välissä olevassa liiketilassa, jossa sijaitsi ennen Café Olohuone.
Näin jutustelulle saadaan hieman rauhallisempi paikka kuin keskellä kauppakeskuksen vilkkainta vilinää.

Juttelutorin ajatuksena on tarjota ihmisille sitä, mitä moni kaipailee: kiireetöntä juttuseuraa ja kuuntelevaa korvaa.
YSTI ry:n Verkon vapaaehtoiset ovat paikalla ja valmiina jututtamaan kävijöitä 3.–5. lokakuuta maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 10–13.
– Tule vaihtamaan kuulumisia! YSTIn väki toivottaa.

Palvelutalon kotihoitoon palveluseteli

Tampereella otetaan käyttöön palveluseteli palvelutalon kotihoitoon. Palvelusetelillä vanhus voi ostaa itselleen palvelutalon kotihoidon palveluja haluamaltaan, kunnan kriteerit täyttävältä palveluntuottajalta. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päätti asiasta 31.8.2016. Kunta maksaa yksityisen palvelutalon hoivan ja hoidon kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan, joka määräytyy asiakkaan bruttotulojen sekä hänen saaman kuukausittaisen kotihoidon palvelutuntimäärän mukaan. Asiakas puolestaan maksaa palvelusetelin arvon ylittävät hoidon kustannukset. Lisäksi asiakas huolehtii itse muista kustannuksista, esimerkiksi asumiskuluista ja lääkkeistä.
Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnan mahdollisuutta muuttaa itselle mieluisimpaan palvelutaloon, myös jonotusaika saattaa lyhentyä.

Palvelutalon kotihoito sopii vanhuksille, joiden asuminen siviilikodissa ei enää onnistu tai se ei ole hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Vanhus saattaa tarvita ympärivuorokautista hoitoa, mutta ei kuitenkaan ryhmäkotimuotoista asumista.
Palvelutalon kotihoidon erityispiirre on se, että vanhuksen koti sijaitsee muiden palvelujen, esimerkiksi ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan yksikön läheisyydessä, mikä lisää turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa joustavat kotihoidon käynnit pitkin päivää asiakkaan tarpeiden mukaan, kun välimatkojen kulkemiseen ei kulu aikaa. Erotuksena tavanomaiseen kotihoitoon palvelutalon kotihoito tarjoaa yhteisöllisempää, virikkeellisempää ja joustavampaa palvelua asiakkaille. Sillä myös tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja kannustetaan käyttämään ympäristön muita palveluita.

Palvelutalon kotihoitoon hakeudutaan ottamalla yhteys Kotitoriin tai oman alueen kotihoidon asiakasohjaajaan.
Kaupungin omassa tuotannossa palvelutalon kotihoitoa on Pispassa ja Takahuhdissa sekä Orivedellä. Kilpailutuksella sitä on hankittu Taatalasta, Keinupuistosta, Kuuselasta, Petsamokodista sekä Peurankalliokeskuksesta.

Monikulttuurista liikuntaa ikäihmisille Kaukajärven vapaa-aikatalolla

Iloista mieltä, hikeä pintaan ja etnistä tunnelmaa on tarjolla liikuntapäivässä 24. syyskuuta kello 12–15. Kaukajärven vapaa-aikatalon puistossa on tarjolla suomalaista ulkoliikuntaa, kuten pihasuunnistusta, puistokuntosalia, ja bocciaa. Liikuntahallissa tanssitaan eri kansojen tansseja, harjoitellaan tasapainoa, kokeillaan kärppistä ja sisäcurlingia ja kotikuntosalia. Ammattiopiston opiskelijat tarjoavat liikkujille rentoutushetkiä.
Osallistujia kutsutaan mukaan leikkimieliseen virkkuuviestiin, jonka idea on lähtöisin Viron saariston naisten tavasta kutoa kävellessään. Infopisteistä saa tietoa liikunnasta, terveellisestä ruokavaliosta ja voi testata käsi- sekä jalkalihasvoimaa. SPR:n vapaaehtoiset mittaavat verenpainetta. Puistokuntosalissa iäkkäitä liikkujia opastavat liikuntapalveluiden liikuntaluotsit.

Tapahtuma järjestetään Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden ja apuvälineyksikön, Tampereen Eläkeläiset ry:n, TUL:n Tampereen piirin, Koovee suunnistusjaoston,  Naistari:n, Nääsville ry:n, Maailmatanssi ry:n, Tampereen Kuntoliikunta ry:n, TAMK:n, Tampereen Eläkkeensaajat ry:n ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n yhteisvoimin.
Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuustyön suunnittelijan Eva Rönkön mukaan tapahtuman lähtökohtana on esitellä ikääntyneille maahanmuuttajille suomalaista ulkoliikuntaa ja tarjota sekä kanta- että uussuomalaisille ikäihmisille liikunnallisia elämyksiä. Tavoitteena on saada ikääntyneitä maahanmuuttajia Tampereella näkymään ja eri tahoja sekä yhdistyksiä ottamaan heidät omassa palvelutarjonnassa huomioon.
– Ikääntyvät maahanmuuttajat jäävät usein paitsioon, koska heidän kielitaitonsa on nuoria heikompi ja vaarana on, että ikäihmiset eristäytyvät koteihinsa.
Ikäihmisten liikunta on länsimaalainen ilmiö ja liikkumalla omasta hyvinvoinnista huolehtiminen monille ikämaahanmuuttajalle vieras. Erityisesti ulkona liikkuminen saattaa pelottaa turvallisuuden, liukkauden ja kelien takia.

Tampereen palvelumalli uudistuu ihmisiä kuunnellen

1970-80-lukujen taitteessa Hervantaan kohosi vauhdikkaasti kouluja ja päiväkoteja. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, kaupunginosassa käynnistyy hanke, jossa Hervannasta kehitetään ikääntyville mahdollisimman toimivaa asuinaluetta. Hervannassa viihdytään ja asutaan pitkään.
– Projekti kytkeytyy laajemmin kaupungin palvelumallin uudistamiseen, kertoo suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen.
Tampere suunnittelee palveluita tähtäimessään vuosi 2025. Tavoitteena on luoda uusi malli, jossa palveluja suunnittelevat ja tuottavat yhdessä kaupunki, yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset.
Suunnittelu kattaa kaikki palvelut päivähoidosta vanhuspalveluihin, terveydestä kulttuuriin.

Ikärakenteen muuttuminen tuo mukanaan kaupungille uusia haasteita, joihin on syytä varautua. Hervanta ja Kaukajärvi muodostavat Tampereen kaakkoisen alueen, jolla arvioiden mukaan vuonna 2020 asuu yli 800 yli 80-vuotiasta. Vuonna 2030 määrän arvioidaan olevan jo 1400 paikkeilla.
– Yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä palvelujen tarve kasvaa runsaasti, Hiltunen toteaa.
– Palvelujen kehittämisessä on otettava huomioon myös alueiden erityispiirteitä. Hervannassa tällainen on esimerkiksi maahanmuuttajien suuri määrä.

Hervannan ikäystävällisyyttä lähtevät kehittämään Ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja Tampereen Kotilinnasäätiö. Osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen Hervannan palvelualueen valmisteluhankkeesta.
– Valmisteluvaihe on käynnistynyt. Hervannalle tehdään suunnitelma, jossa käydään läpi ikääntyneiden nykyistä asumista sekä siihen liittyviä tarpeita. Samalla kartoitetaan, millaiset tulevaisuuden palvelut ja toiminnot voisivat auttaa ikääntyneitä selviämään arjessa, kehittämispäällikkö Päivi Moisio Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksestä kertoo.
Työhön on tarkoitus saada mukaan Hervannan asukkaat, alueella toimivat järjestöt ja yritykset sekä mahdolliset tulevat palveluntuottajat.
– Järjestämme asukkaiden kuulemistilaisuuksia syksyllä. Tavoitteena on saada suunnitteluvaihe päätökseen vuoden loppuun mennessä ja siirtyä vuodenvaihteessa toteuttamaan esiin tulleita asioita.
Hervanta-projektia koordinoi Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry.

Hervannan kautta haetaan myös laajempaa tuntumaa siihen, miten asuinaluetta kehittämällä voidaan edistää ikääntyneiden asukkaiden aktiivista elämää ja itsenäistä asumista.
– Tavoitteena on löytää monia keinoja, joilla voidaan mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman monelle, kuvailee kehittämispäällikkö Päivi Moisio Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksestä.
– Yksi osa-alue on asuinympäristön esteettömyys. Hervannassa onkin jo tehty paljon esteettömyyden eteen, mutta edelleen täältä löytyy esimerkiksi kerrostaloja, joissa täytyy nousta muutama porras, että pääsee hissille.
Teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia ratkaisuja varmasti myös vanhuspalveluihin.
– Lähivuosina ikääntyvissä ihmisissä alkaa olla jo paljon niitä, joille tietokoneen käyttäminen on arkipäiväistä, Hiltunen toteaa.

Uuteen palvelumalliajatteluun kuuluvat olennaisesti hyvinvointikeskukset, jotka alueellisesti kokoavat palveluja ja edistävät alueen hyvinvointia.
– Hervannassa on palvelujen suhteen jo hyvä tilanne. Terveys- ja kulttuuripalvelut sekä kaupalliset palvelut löytyvät Hervannan keskustasta, eivät aivan saman katon alta, mutta toistensa läheltä. Tämä on parempi tilanne kuin monessa muussa kaupunginosassa, Hiltunen kertoo.
Hyvinvointikeskusten lisäksi alueellista hyvinvointia kohentamaan on suunnitteilla lähitoreja, jotka tarjoavat matalan kynnyksen neuvontaa ja palveluja. Lähitorit ovat erityisesti ikäihmisille suunnattuja kohtauspaikkoja, joissa voi esimerkiksi osallistua ryhmätoimintaan, saada apua hakemusten täyttämiseen tai käydä mittauttamassa verenpaineensa.
Hervantaan ei ole suunnitteilla erillistä lähitoria.
– Hervannassa alueellinen hyvinvointikeskus rakentuu verkostomaisesti useasta lähekkäin toimivasta pisteestä, joihin lähitorinkin toiminnot sisältyvät, Moisio toteaa.
– Hervannassa on jo runsaasti toimijoita, jotka tuottavat ikäihmisten palveluja. Projektin kautta voimme saattaa heitä yhteen ja miettiä, millaisia yhteisiä tavoitteita voimme paremmin saavuttaa yhteisvoimin.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys korostuvat suunnittelutyössä kautta linjan.
– Hervantaa halutaan kehittää asukkaita kuunnellen, Hiltunen ja Moisio painottavat.
– Osallistaminen kuuluu voimakkaasti kaupungin strategiaan.

Kaisa Muhonen

Venlantuvan toiminta jatkuu

Tampereen Hervantalaiset ry:n hallitus päätti kokouksessaan 26.5. vuokrata Venlantuvan tilat Tampereen Vuokra-asunnot Oy:ltä.
Yhdistyksen kaikki toiminta, muun muassa toimisto, Tuulantei-kuoron ja Sointuset-orkesterin harjoitukset sekä kuvataidekerho muuttavat loppukesästä osoitteeseen Teekkarinkatu 5B.
Venlantuvan toiminta jatkuu tiloissa entiseen malliin, jonkin verran supistettuna, Anja Nummelan emännöimänä edelleen. Lisää yhteistä toimintaa on suunnitteilla.

Pin It on Pinterest