Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores
Historiallinen hetki: Ratikan ensimmäiset kiskot tulivat Hervantaan – katso video

Historiallinen hetki: Ratikan ensimmäiset kiskot tulivat Hervantaan – katso video

Tampereen raitiotien ensimmäiset kiskot tuotiin Hervantaan torstaina.
Hervannan Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun risteysalueelle rakennetaan raitiotien ensimmäinen kiintoraideosuus, jossa kiskot asennetaan kiinteästi betoniin.

Kiskot tuotiin Hervantaan rekan lavetilla, josta ne nostettiin paikoilleen ja asemoitiin betonivalua varten.
Kiskojen asennus on tarkkaa työtä, sillä valuvaiheessa kiskon on sijaittava millimetrin tarkkuudella oikeassa kohdassa.

Betonivalu toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen kestää noin neljästä kuuteen tuntia. Ensimmäisen valun jälkeen betonin annetaan kuivua yhdestä kolmeen vuorokautta, jonka jälkeen toteutetaan pintaosan valaminen. Sen jälkeen alue pinnoitetaan asfaltilla, jotta se voidaan ottaa jälleen ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Kaikkiaan työ kestää noin kaksi viikkoa.

 

Katso video, kun kiskoja nostetaan:

 

Kierrä ratikkatyömaa Hervannassa – tässä uusi reitti

Kierrä ratikkatyömaa Hervannassa – tässä uusi reitti

Raitiotien rakentaminen ja sitä valmistelevat liikennejärjestelyt ovat alkaneet Hervannassa tällä viikolla.
Rakennustyöt alkavat Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymästä sekä Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymästä.

Insinöörinkadulla tehdään tänä vuonna töitä välillä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Kanjoninkadun risteysalueella työt painottuvat johtosiirtoihin, kadun rakennukseen ja radan pohjatöihin. Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välisellä osuudella tehdään nykyisen kadun levitystä, johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä.  Atomipolku–Teekkarinkatu-välillä tehdään vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja.

Töiden aikana Insinöörinkatu on osin suljettu läpiajoliikenteeltä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä. Pääsy kiinteistöihin sekä huoltoliikenne alueelle varmistetaan. Töiden edetessä katuosuuden pysäkkejä siirretään ensin Insinöörinkadun varrella ja myöhemmin Insinöörinkadulta Hervannan valtaväylälle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Myös suojateillä on muutoksia. Kanjoninkadun pohjoispuolelle rakennetaan pyöräily- ja jalankulkuväylä huhtikuun aikana. Kanjoninkadulle tehdään ajokaistojen kavennuksia. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymässä sijaitseva suojatie siirretään etelämmäs Kanjoninkadulle, jolloin myös väistämisvelvollisuus on pyöräilijöillä. Töiden edetessä Insinöörinkadun itäpuolen bussipysäkki siirtyy.

Hermiankadulla tänä vuonna tehtävät työt rajoittuvat välille Hervannan valtaväylä–Visiokatu. Hermiankadulla ja Atomipolulla tehdään johto- ja putkisiirtoja tulevan radan alta.  Työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan useassa vaiheessa. Hermiankadun rakentamisen yhteydessä tehdään myös louhintatöitä. Johto-ja putkisiirtojen vuoksi on ajoittaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan alueella erikseen.

Töiden alkaessa Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun risteyksestä poistuu suojatie risteyksen eteläpuolelta, ja kiertoreitille liittymän pohjoispuolelle rakennetaan korvaava työnaikainen suojatie. Seuraavassa työvaiheessa myös Hermiankadun liittymästä siirtyy suojatie itään päin Hermiankadulle.  Rakentamistöiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä molempiin suuntiin eri työvaiheissa vaihtuvin kaistajärjestelyin. Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun liittymään rakennetaan töiden edetessä myös väliaikainen kiertoliittymä. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan aina kadun toista puolta.

Rakennustöiden aikana varmistetaan kulku ja asiointi rakennusalueen lähikiinteistöihin sekä pelastusajoneuvojen liikenne alueella.  Mikäli liittymiä kiinteistöihin joudutaan sulkemaan, ollaan niistä erikseen kiinteistöihin yhteydessä. Alueilla on opasteet liikennejärjestelyistä.

 

Kuva: Punaisella on merkitty työmaa-alueet. Nykyiset kulkureitit on merkitty sinisellä katkoviivalla. Suositellut kulkureitit on merkitty sinisellä viivalla.

Liito-oravat saivat 38 asuntoa – tältä näyttävät uudet majapaikat

Liito-oravat saivat 38 asuntoa – tältä näyttävät uudet majapaikat

Liito-oravia varten on viime viikolla kiinnitetty puihin 38 pesäpönttöä.
Kyse on raitiotiehankkeeseen liittyvistä suojelutoimista liito-oravan elinympäristöjen turvaamiseksi.

Pöntöt asennettiin Hervannan valtaväylän varressa oleville puistoalueille Valtatie 9:n ja Hervannan kanjonin välille.
Sijoituspaikkoja on sekä Hallilan että Lukonmäen puolella ja lisäksi Korkinmäessä Kyläkeinunpuiston ja Loukkaanpuiston alueilla.
– Esimerkiksi Hallilan Vackerinpuiston alueella joudutaan kaatamaan melko paljon puita, kun ratikkaväylää tehdään. Pöntöillä korvataan osaltaan menetettyä luonnonympäristöä, kertoo Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Juha-Pekka Reilin.

Pöntöt ovat tehty ontoksi poratusta haapa-puusta. Pönttöjä on tehty talkoilla sekä kaupungin työntekijät työajallaan.
Pönttöjen ripustamisen teki Villi vyöhyke ry.
– Yhden pöntön kiinnittämiseen tarvittiin kaksi ihmistä. Toinen piti pönttöä paikallaan ja toinen kiinnitti pöntön rautalangalla puuhun kiinni, kertoo Villi vyöhyke ry:n varapuheenjohtaja Joakim Suvanto.

Suvanto oli itse ripustamassa pönttöjä viime viikolla.
– Idea pöntöissä on sama kuin linnunpöntöissä. Niillä annetaan mahdollisuus liito-oravalle perustaa pesä. Pöntöt ripustetaan puihin vähän ihmisen korkeutta korkeammalle.

Aiemmin liito-oraville on tehty jo kulkureittejä hyppytolppien avulla ja istutettu puita Lukonmäkeen. Ne valmistuivat helmikuussa Siikinkadun kohdalle Lukonmäkeen, jotta uusi kevyenliikenteen alikulku voidaan toteuttaa katkaisematta liito-oravan nykyisiä puustoisia kulkuyhteyksiä Tuomaanlähteenpuiston ja Kanjonin välillä.
Ensi syksyyn mennessä rakennetaan vielä Hervannan kanjonin alueelle kanjonin suuntainen puustoinen kulkureitti liito-oravalle, ja se toteutetaan myös puuistutuksin ja hyppytolppia asentamalla.
Reitillä turvataan liito-oravan kulkuyhteys kanjonin ylittävän raitiotiesillan rakentamisen aikana sekä parannetaan liito-oravan kulkumahdollisuuksia Hervannan valtaväylän tiesillan alitse.

 

Freija Metsähalme

 

Kuva: Liito-oravan pöntöt kiinnitetään puihin rautalangalla. Kuva: Joakim Suvanto

Ratikkatyöt alkavat huhtikuussa Insinöörinkadulla

Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotietä rakennetaan huhtikuusta alkaen kadun pohjoisosassa Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä sekä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä.
Kanjoninkadun risteysalueella tehdään johtosiirtoja ja levityksiä. Vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja tehdään välillä Atomipolku–Teekkarinkatu.

Raitiotien rakentamista valmistelevia töitä tehdään jo maaliskuussa. Raitiotien rakentamisen aikana Insinöörinkatu on osin suljettu ja bussiliikenne hoidetaan kiertotiejärjestelyin. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Hermiankadulla ja Atomipolulla tehtävien töiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan kaistajärjestelyin. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ohjataan aina kadun jompaa kumpaa puolta.  Hervantaan sijoittuvan varikon työt käynnistynevät loppuvuodesta, sillä alueen asemakaavan käsittely on vielä kesken.

Hervannan valtaväylällä töitä tehdään tänä vuonna Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella, jossa ovat jo käynnistyneet maanrakennus- ja siltatyöt. Lisäksi raitiotien tulevalle reitille rakennetaan useampi tukimuuri. Hervannan valtaväylän pohjoisosalla on useita siltoja, joita muokataan raitiotien rakentamiseksi. Väylän eteläosalle rakennetaan myös kokonaan uusia siltoja.

Huhtikuussa alkavat raitiotien pohjatyöt välillä Vuohensillankatu–Turtolan alikulkusilta.

Hervannan valtaväylän raitiotien suunnitelmia nähtävänä

HerSa Hervannan valtavaylän raitiotien viheralueiden yleissuunnitelma on nähtävänä 8. joulukuuta saakka. Se koskee Muotialasta Hervantaan ulottuvaa raitiotieväylän osuutta.
Suunnitelmassa on esitetty raitiotienlinjaus, suojaviheralueet sekä kävely- ja pyöräteiden muutokset. Raitiotietä varten rakennetaan Vihiojan ylittävä Hallinojan ratasilta sekä valtatie 9:n ylittävä Vackerin silta sekä kevyen liikenteen alikulusiltoja. Silloista tehdään erilliset suunnitelmat.
Raitiotie kulkee Hervannan valtaväylän länsipuolella ja väylän leveys on 8,5–10,0 metriä. Raitiotien vierelle rakennetaan 4,5 metriä leveä pyöräilyn ja jalankulkuväylä, ja yhteyksiä Hervannasta Hallilaan sekä Lukonmäestä Hallilaan parannetaan. Lisäksi parannetaan nykyisten jalankulku- ja pyöräilyväylien laatutasoa.
Raitiotien ja jalankulku- sekä pyöräilyväylien kohdalta joudutaan poistamaan puustoa paikoitellen. Poistettavaa puustoa korvataan paikoin puuistutuksilla ja metsityksillä liito-oravien elinympäristö ja pesäpuut huomioiden. Kallio on pinnassa useissa kohdissa, ja sitä joudutaan louhimaan paljon.

Muotialan kohdalla raitiotie kulkee Hervannan valtaväylän rinnalla, kunnes se kaartuu kohti Korkinmäkeä. Vihiojan se ylittää uuden Hallinojan ratasillan kautta. Ennen valtatie 9:n liittymää raitiotie kulkee korkealla penkereellä ja ylittää valtatien ramppeineen uusia Vackerin siltaa pitkin. Sillan vaatimien tukien vuoksi Vihiojan uomaa joudutaan hiemaan siirtämään.
Hallilan kohdalla raitiotie kulkee asuinalueen ja Hervannan valtaväylän välissä Vackerinpuiston läpi ja raitiotiepysäkki tulee Vackerinpuistoon metsäiseen ympäristöön. Kaikki kulkureitit pysäkille rakennetaan esteettömiksi, lisäksi pysäkille rakennetaan polkupyörille liityntäpysäköintipaikkoja.
Lukonmäestä pääsee pysäkille uutta Siikin alikulkukäytävää ja kävely- ja pyörätietä pitkin. Liito-oravien kulkuyhteyksiä kompensoidaan istutuksilla Lukonmäen puolella. Nykyinen Lukonmäen pohjoisempi alikulkukäytävä puretaan, ja sen korvaa uusi Siikin alikulku.

Hallilan ja Hervannan välillä raitiotie kulkee pääasiassa metsäalueella. Kanjonin sillan rinnalle rakennetaan uusi Koivusenojan ratasilta. Myöhemmin, erillisenä hankkeena, rakennetaan ratasillan viereen Koivusen kevyen liikenteen silta. Hallilan (Lukonmäen eteläisen) alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan raitiotien sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän alittava Taavetinkallion alikäytävä. Valtaväylän ja raitiotien väliseltä alueelta puretaan nykyinen kävely- ja pyörätie.
Nähtävillä on myös Pehkusuonkadun katusuunnitelma. Hervannan valtaväylän valo-ohjatun liittymän kohdalla raitiotie ylittää Pehkusuonkadun. Pehkusuonkadun liikennejärjestelyjä esitetään muutettavaksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen toimivuuden varmistamiseksi
Nähtävillä olevilla katu- ja puistosuunnitelmilla valmistellaan raitiotien toteuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että Tampereella rakennetaan raitiotie.
Raitiotien yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014, ja suunnittelu jatkuu sen pohjalta.

Pin It on Pinterest