Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen kaupunki etsii sähköisen liikenteen ratkaisuja

Tampereen kaupunki etsii sähköisen liikenteen kulkuneuvoja, palveluita ja ideoita, joilla sähköä liikenteen käyttövoimana voidaan edistää kustannustehokkaasti. Kilpailuun voivat osallistua yritykset tai yksityiset henkilöt. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi palvelukonsepteja, kulkuneuvoja tai lataukseen liittyviä ratkaisuja. Kilpailuaika on 18.11. – 20.12.2015.
Kilpailun pääpalkinto on 10 000 euroa. Ehdotuksista 1 – 3 parasta valitaan edelleen kehitettäväksi yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tekesin kanssa. Tarkoituksena on testata parhaita ideoita nopein kokeiluin kevään 2016 aikana.
Ehdotukset arvioi asiantuntijaraati, jossa on mukana Tampereen kaupungin ja Tekesin edustajia. Innovaatiokilpailu on osa Tekesin rahoittamaa Sähköisen liikenteen ratkaisut – Tampere näyttää suuntaa -projektia. Tampereen kaupunki on laatinut vuonna 2014 sähköisen liikenteen toimenpidesuunnitelman, jonka tavoitteena on tehdä Tampereesta sähköisen liikenteen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.
Lisätietoja kilpailusta ja osallistumislomake löytyvät täältä.

Ruskontien jatke avataan liikenteelle perjantaina

Ruskossa avataan perjantaina 30. lokakuuta kello 9.00 liikenteelle Ruskontien uusi osuus välillä Hervannantie–Kauhakorvenkatu.
Uusi tie- ja katuyhteys palvelee erityisesti Ruskon teollisuusalueen ja uuden Lintuhytin asuinalueen liikennettä.
Uuden tie- ja katuyhteyden muodostavat Ruskontien maantieosuus tiestä 309, joka on nimetty Ruskonkehäksi ja Ruskontien katuosuus. Katu- ja tieosuuden koko matkalla on kevyen liikenteen väylä.
Uusi yhteys kevyen liikenteen väylineen on pituudeltaan noin 2,4 kilometriä.
Katuosuudella on myös kaksi alikulkukäytävää. Houkanojan alikulkukäytävä palvelee alueen ulkoilureittejä ja Lintuhytin alikulkukäytävä Lintuhytin asuinalueen kevyttä liikennettä.

Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteyksessä liikennejärjestelyjä alkuviikosta

Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun liittymässä, Kalevan Prismakeskuksen lähistöllä, tehdään 21.9. alkavalla viikolla muutostöitä, jotka haittaavat liikennettä. Ajoittain työmaan kohdalla on vain kaista suuntaansa. Loppuviikosta saadaan käyttöön taas kaksi kaistaa pohjoiseen suuntaa ja yksi etelän suuntaan.
Katutyöt alkoivat elokuussa ja jatkuvat marraskuulle. Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi, ja risteysalueelle tulee myös uusia kaistajärjestelyjä. Risteysalueella tehdään myös hulevesi- ja jätevesiputken asennustöitä.
Risteyksen katutyöt kartalla.

Kauhakorvenkadun jatke avataan liikenteelle tänään

Ruskossa sijaitseva Kauhakorvenkadun uusi osuus välillä Ruskontie – Juvankatu avataan liikenteelle perjantaina 28.8.2015 kello 12.00. Uusi katuyhteys palvelee erityisesti Kangasalan ja Hervannan välistä liikennettä ja rauhoittaa samalla uusien asuinalueiden kuten Hirvikallion katuja.
Uusi Kauhakorvenkadun katuyhteys kevyen liikenteen väylineen on pituudeltaan noin 900 metriä. Liikennejärjestelyt muuttuvat Ruskontien risteyksessä siten, että Kauhakorvenkatu muuttuu etuajo-oikeutetuksi.

Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteyksessä suljetaan yksi kaista katutöiden takia

Kalevassa Prismakeskuksen läheisyydessä aloitetaan katu- ja vesihuoltotyöt Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteyksessä keskiviikkona 19.8.2015. Töiden takia liikenteellä on risteyksessä valtaväylällä Hervannan suuntaan käytössä vain yksi kaista. Keskustaan päin ajavilla on käytössä kaksi kaistaa.
Katutyöt kestävät marraskuulle saakka. Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi, ja risteysalueelle tulee myös uusia kaistajärjestelyjä. Risteysalueella tehdään myös hulevesi- ja jätevesiputken asennustöitä. Urakoitsijana toimii Tampereen Infra. Katutöiden tilaaja on Tampereen kaupunki ja vesihuoltotöiden Tampereen Vesi.

Pin It on Pinterest