Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Uudet pysäkit nyt käytössä Teiskontiellä

Keskussairaalan kohdalla on otettu torstaina 3.12. käyttöön uudet bussipysäkit Teiskontien itäpuolella.
Pysäkki TAYS I (5008) on siirretty Kissanmaankadun risteyksen jälkeen. Pysäkki TAYS E (4998) on Kissanmaankadulla linjojen 27, 29 ja 32 käytössä.

Jouluparaati vie bussit poikkeusreiteille

Jouluparaati vie sunnuntaina 15.11. kello 13.25–14.30 Tampereen joukkoliikenteen bussit poikkeusreiteille.
Muun muassa linjat 9, 13 ja 20 kiertävät keskustassa reittiä Pirkankatu, Kortelahdenkatu, Satakunnankatu, Rautatienkatu ja Itsenäisyydenkatu. Myös linja 3 kulkee poikkeuksellisesti  Satakunnankadun ja Rautatienkadun kautta.
Bussilinjojen 4, 5, 10 ja 12 päätepysäkkinä toimii  mainitulla aikavälillä linja-autoaseman pysäkki, jonne ajetaan reittiä Viinikankatu, Ratapihankatu, Kanslerinrinne, Kalevantie, Vuolteenkatu, Hatanpään valtatie.
Kaikki poikkeusreittien varrella olevat pysäkit ovat käytössä. Poikkeusreitit löydät täältä.

Tuleva raitiotielinja lisää uudistuvan Hallilan vetovoimaa

Hallilan kaupunginosa on saamassa uuden, täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan. Hallilan suunnitelmista pidettiin avoin asukastilaisuus ja lisäksi kommentteja suunnitelmista on voinut laittaa sähköisesti.
Yleissuunnitelma on tehty asemakaavan muutoksen pohjaksi. Hallilan keskusta uudistuu täydennysrakentamisen myötä.
– Alueen palvelujen kehittämismahdollisuudet paranevat, kun sinne saadaan uusia asukkaita, kertoo projektiarkkitehti Eeva Hakola.
Suunnittelun tarkoituksena on Hallilan asuinalueen täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen tulevan kaupunkiraitiotien pysäkin ympäristössä. Raitiotien linja ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat nykyisin rakentamattomille alueille.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkiympäristön laatuun ja liikenteen ympäristöhäiriöiden hallintaan.
Keskeisenä tehtävänä on ollut paikallisen liikenneverkon liittäminen raitiotiehen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten reittien toteutuminen.
– Liikenneturvallisuus nousi keskusteluun asukastilaisuudessakin, Hakola kertoo.
Toinen huolenaihe ovat olleet liito-oravat, joiden pesimäalueita on Hallilan ympäristössä. Liito-oravalle soveltuvat alueet jätetään pääosin uuden rakentamisen ulkopuolelle.
Noin 11 hehtaarin suunnittelualueen pohjois- ja koillisosa jäävät suurelta osin nykyiselleen metsä- ja suoalueeksi, joka jatkossakin palvelee lähiulkoilualueena.

Hallilan raitiotiepysäkin ympäristö on suunnitelmassa erityisesti asuntorakentamisen aluetta. Parantuva joukkoliikenteen palvelutaso, hyvä sijainti ja saavutettavuus tukevat myös työpaikkojen syntymistä.
– Asuintalojen kivijalkoihin on suunniteltu liiketiloja. Millaisia palveluja niihin sijoittuu ja kuinka paljon, riippuu yrittäjistä. Palvelujen syntyminen mahdollistetaan kaavalla, Hakola toteaa.
Yhteensä kaava-alueella on 41 850 kerrosneliömetriä uutta asuinrakentamista. Tämä mahdollistaa noin 800 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle.
Suunnitellut talot ovat kerrostaloja, jotka ovat pääasiassa 5–6-kerroksisia. Hervannan Valtaväylän läheisyyteen on suunniteltu myös 8-kerroksisia taloja.

Pehkusuonkadun ja raitiotielinjan väliin muodostuu asuinkorttelien pihapiirien sarja. Rakennusmassoista syntyy pihoja liikenteen melulta suojaavan reuna, eikä erillisiä meluesteitä tarvita.
Autopaikat ovat kortteleittain pihakannen alla tai keskitetysti pysäköintilaitoksessa.
– Raitiotien linjaa seuraava tiivis ja selkeä korttelireuna muodostaa Hallilan keskustalle selkeän ja erottuvan hahmon.
Korttelirakenne synnyttää Hallilan kaupunginosalle uuden sydämen, jalankulkuakselin raitiotiepysäkin ja Pehkusuonkadun bussipysäkkien välille. Akseli on katumainen aukiotila, jonka varteen varataan tila kivijalkapalveluille. Akseli liittyy hyvin nykyiseen ulkoilureittiin, mikä edistää jalan saavutettavuutta Hallilan nykyisistä asuinkortteleista.
– Tavoitteena on, että keskustan kohdalla katuympäristö ja julkinen kaupunkitila muodostavat selkeän paikallisen ytimen, jossa liikennöinnissä etusijalla ovat jalankulku ja pyöräily. Keskeisten lähipalvelujen, kuten päivittäistavarakaupan sijainti täsmentyy jatkosuunnittelussa.

Perjantain poikkeusaikataulut julkaistu

Tampereen joukkoliikenteen linjat 3, 8, 40, 50 ja 55 ajavat perjantaina 18.9.2015 poikkeusaikatauluilla. Muilla linjoilla ei liikennöidä. Aikataulut löytyvät pdf-tiedostoina Tampereen joukkoliikenteen verkkosivuilta osiosta Poikkeusinfo.
Aikataulut ovat poikkeustilanteen vuoksi arvioita. Kaikkien vuorojen toteutumista ei voida taata. Liikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 03.30 jälkeen.
Joukkoliikenne pyytää matkustajia huomioimaan, että bussit tulevat olemaan täynnä. Matkustajien on hyvä varautua vaihtoehtoisiin kuljetuksiin, esimerkiksi kimppakyyteihin. Toivottavaa on, että tilan säästämiseksi suuria matkatavaroita ei kuljetettaisi.

Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteyksessä liikennejärjestelyjä alkuviikosta

Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun liittymässä, Kalevan Prismakeskuksen lähistöllä, tehdään 21.9. alkavalla viikolla muutostöitä, jotka haittaavat liikennettä. Ajoittain työmaan kohdalla on vain kaista suuntaansa. Loppuviikosta saadaan käyttöön taas kaksi kaistaa pohjoiseen suuntaa ja yksi etelän suuntaan.
Katutyöt alkoivat elokuussa ja jatkuvat marraskuulle. Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi, ja risteysalueelle tulee myös uusia kaistajärjestelyjä. Risteysalueella tehdään myös hulevesi- ja jätevesiputken asennustöitä.
Risteyksen katutyöt kartalla.

Pin It on Pinterest