Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Lähivoimala siirtyy uudelle alueelle

Puolitoista vuotta sitten käynnistynyt Lähivoimala-projekti on saanut jatkoa. Lähivoimalan tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen alueellisesti.
Pilottina Kaukajärven ja Annalan alueella toiminut projekti siirtyy seuraavaksi Multisilta–Peltolammi–Härmälä -akselille.
– Kaukajärveltä ja Annalasta on saatu paljon hyviä kokemuksia. Nyt on käynnissä mielenkiintoinen siirtymävaihe, kun pyrimme varmistamaan aikaan saatujen asioiden jatkoa vanhalla alueella ja samalla kartoitetaan uuden alueen mahdollisuuksia ja tarpeita, kuvailee projektityöntekijä Jarno Koskinen.
Koskinen korostaa alkukartoituksen tärkeyttä.
– Siinä mielestäni onnistuttiin Kaukajärvelläkin. Kun tietää, mitä alue kaipaa, pääsee suoraan kehittämään juuri niitä asioita. Lisäksi nopea verkostoituminen helpottaa tiedonkulkua.

Tampereen uudessa kaupunkistrategiassa korostetaan yhdessä tekemisen merkitystä ja sektoriajattelusta luopumista.
– Lähivoimala toimii näiden tavoitteiden hyväksi, Koskinen toteaa.
Erityisesti moniammatillisen yhteistyön lisääminen onnistui Kaukajärvellä ja Annalassa.
– Toivon, että tämä hyvä yhteistyö eri tahojen kesken jatkuu alueella.
Osa pilotin aikana toteutuneista asioista jäi kertaluonteiseksi, mutta nekin ovat jättäneet omat jälkensä.
– Esimerkiksi osana projektia toteutettiin Poikkeustila, jossa  9–16-vuotiaat tutustuivat matalalla kynnyksellä erilaisiin katutaiteen ja katu-uskottavan taiteen muotoihin. Vaikka Poikkeustila ei sellaisenaan jatku, alueen nuoriso-ohjaajat saivat työhönsä virikkeitä ja uusia nuoria tuli nuorisotoiminnan piiriin. Poikkeustila jätti myös konkreettisen jäljen, sillä Juvankadun graffittiseinät saavat olla pystyssä ensi syksyyn.

Eriarvoistumisen ehkäisy on yksi hallituksen tärkeistä tavoitteista. Yhteisöllisyyttä lisäämällä Lähivoimala pyrki vastaamaan myös tähän haasteeseen.
Projektin keskeisenä tavoitteena oli parantaa alueen hyvinvointia lisäämällä asukkaiden osallisuutta lähipalvelujen suunnittelussa. Nuorille suunnatun Poikkeustilan lisäksi alueella toteutettiin erilaisille kohderyhmille suunnattuja tempauksia ja kursseja. Esimerkiksi Lähiösirkus toi maksuttomia perhe- ja vauvasirkuskursseja alueen perheille.
– Useimmat kokeilut onnistuivat hienosti. Eräs osa-alue, joka kuitenkaan ei missään vaiheessa lähtenyt kunnolla käyntiin, oli maahanmuuttajatyö, Koskinen toteaa.
Vuoden 2012 tilastoinnin mukaan Kaukajärven alueella asuu 834 henkilöä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli.
– Jouduimme perumaan heille suunnattuja ryhmiä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Lähivoimalan seuraajaksi Kaukajärven–Annalan alueelle on luotu Ydinryhmäverkosto, joka alkoi toimia vuosi sitten. Ydinryhmän kokoontumiset ovat noin kerran kuukaudessa vaihtuvin teemoin.
– Ryhmän tavoitteena on alueen lapsiperheiden palvelujen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen.
Yhteisöllisyys syntyy alueen asukkaiden ja toimijoiden yhteistyöstä, jolla täytyy olla todellinen mahdollisuus saada asioita aikaan.
– Ei yhteisöllisyyttä voida tuoda pelkästään ulkoa päin, projektilla ja sen työntekijöillä, Koskinen toteaa.
– Kuntasektorilta vaaditaan kuitenkin uudenlaista ajattelua ja rohkeutta, jotta alueen kehittämiseen annetaan mahdollisuus niille, joilla on kehitysideoita ja aito halu päästä vaikuttamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Kaisa Muhonen

Kiinan kielen voi pian valita myös Annalan koulussa

Kiinan kielen opiskelumahdollisuudet laajenevat Tampereella. Kiinan kielen voi jatkossa valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi myös Annalan koulussa.
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 30.10.2014 lisätä Kiinan (mandariini) A1-kieleksi eli ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi Annalan koulun A-kielten valikoimaan. Kiinan kielen opiskelu jatkuu yläkoulun seitsemännellä luokalla Kaukajärven koulussa. Annalan koulu on esittänyt A1-kiinaa lisättäväksi koulun kieliohjelmaan. Myös huoltajat ovat toivoneet kiinan kieltä koulun kielivalikoimaan. Annalassa toimii myös kiinan kielen harrastava iltapäivä (HIP) -kerho.
Kiinan kielen voi jatkossa valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi kaikilla kolmella perusopetuksen alueella Tampereella: tähän asti kiinan on voinut valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi jo Pispalan koulussa läntisellä alueella ja Vuoreksen koulussa keskisellä alueella. A1-kielen ryhmä käynnistyy koulussa, kun riittävän moni oppilas valitsee tarjolla olevan kielen.
Kiinan kielen osaajien tarpeen arvioidaan kasvavan Tampereen kaupunkiseudulla, kun Kiinan merkitys muun muassa vientimarkkina-alueena kasvaa.

”Lapsistamme tuli kaupungin heittopusseja”

Monia annalalaisvanhempia odotti tänä keväänä yllätys, kun tieto ensi syksyn esikoulupaikoista tuli koteihin. Asuinpaikkansa mukaan Karosen koulutalon koulupolulle kuuluvista oppilaista puolet lähteekin eskariin Annalan koulurakennukseen. Hallinnollisesti molemmat talot ovat Annalan koulun yksiköitä.
Karosen tilanahtauden vuoksi sinne voidaan sijoittaa vain yksi esiopetusryhmä, kun normaalisti siellä aloittaisi kaksi.
– Kyseessä on väliaikainen ylimenovaihe. Tilannetta parantaa tulevaisuudessa Karosen viereen nouseva Metsäniityn yksikkö, jossa tarjotaan esi- ja alkuopetusta vuodenvaihteesta 2016 alkaen, kertoo Itäisen alueen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ulla Siltanen.
Ensi syksyn eskareiden kohdalla tämä kuitenkin olisi voinut tarkoittaa sitä, että puolet Karoseen kuuluvista lapsista aloittaa koulunsa Annalan koulurakennuksessa, siirtyy kesken ensimmäisen luokan Metsäniittyyn ja lopulta kolmannelle luokalle Karosen kouluun.

Hervannan Sanomiin yhteyttä ottaneilla vanhemmilla on tunne, että heidän lapsistaan on tehty kaupungin heittopusseja.
– Miten voi olla oikein, että näitä kaikkein pienimpiä siirrellään koulupaikasta toiseen? Eikö isompia, 5.–6.-luokkalaisia olisi voinut sijoittaa Annalaan, niin että eskareiden ja tulevaisuuden ekaluokkalaisten koulumatka säilyisi mahdollisimman lyhyenä? vanhemmat ihmettelevät.
– Lakikin sanoo, että perusopetus tulee järjestää niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kaupunki järjesti tiedotustilaisuuden, jossa vanhemmat saattoivat kertoa huolensa Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuuhenkilöille. Siellä vanhemmat kysyivät samaa.
– Vastaus oli, että eihän kutosien koulupolkua voi tuhota. Ilmeisesti meidän lapsillemme näin voi kyllä tehdä. Emme voi ymmärtää tällaista, tuohtuneet vanhemmat toteavat.

Vanhempien huolta kuultiin. Torstaina huhtikuun 24. päivänä tehtiin uusi päätös, jonka mukaan Metsäniityn valmistumisen viivästymisen vuoksi ja lasten siirtymien vähentämiseksi, Annalan koulutalossa syksyllä 2014 aloittava esiopetusryhmä aloittaa ensimmäisen luokan Karosen koulutalossa.
– Tämä tarkoittaa  sitä, että syksyllä 2015 Karosen koulutaloon ei todennäköisesti mahdu lainkaan esioppilaita, Siltanen toteaa.

Annalan koulun apulaisrehtori Kirsi Numminen muistuttaa, että kyseessä on yksi koulu, joka toimii kahdessa ja tulevaisuudessa kolmessa eri yksikössä.
– Annalan ja Karosen koulurakennusten välinen matka on vain 680 metriä, Numminen kertoo.
– 1.–2.-luokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta on Annalan koulussa. Kerhotoiminnassa mukana ovat lähes kaikki 1.-luokkalaiset ja osa 2.-luokkalaisista, ja he kulkevat koulurakennusten välisen matkan yleensä kävellen.
Esioppilaita vanhemmat kuljettavat koulumatkoilla.

Alueen vanhempia ihmetyttää paitsi se, että juuri eskarit joutuvat siirtymään paikasta toiseen, myös perusteet sille, miten Karoseen kuuluva ikäryhmä on jaettu Karosessa ja Annalassa aloittaviin eskarilaisiin.
– Pohjalla on ollut osoitteiden mukainen jako, Numminen toteaa.
Käytännössä Metsäniityn päiväkodissa olleet aloittavat esikoulunsa Karosessa, muut Annalassa. Saman kadun varrella asuvista lapsista osa menee toiseen, osa toiseen ryhmään.

Miksi koulupaikat määräytyivät päiväkotiryhmän mukaan?
– Ratkaisussa on pyritty miettimään myös sitä, että samassa päiväkodissa tai kerhopaikassa olleet lapset päätyisivät samaan esiopetusryhmään, Siltanen kertoo.
Päiväkotikavereiden säilyminen samassa ryhmässä ei kaikkien vanhempien mielestä ole järkevä jakoperuste.
– Eikö olisi paljon parempi, että saman kadun varressa asuvat kaverit tulisivat koulussa samalle luokalle? Silloin olisi helppo kaverin kanssa kulkea koulumatkoja ja tehdä yhdessä läksyjä.

Karosen tilanahtaus ei ole tullut yllättäen. Tällä hetkellä kuudesluokkalaisilla ei ole kotiluokkaa, vaan oppilaat siirtyvät tyhjänä oleviin luokkiin.
– Sekin tässä ihmetyttää, miten ahtaudelle ei ole jo tehty jotain. Miksi vasta 2016 valmistuu rakennus, jota ei ole vielä edes ryhdytty rakentamaan, vaikka tilanahtaus on kaikilla tiedossa? vanhemmat kysyvät.
– Paljon puhutaan kyllä lähidemokratiasta ja siitä, kuinka meitä vanhempia halutaan kuunnella, mutta totuus tuntuu olevan aivan toinen. Luulisi, että rakentava yhteistyö vanhempien ja koulun välillä on sen arvoista, että tähän ongelmaan keksittäisiin tyydyttävämpi ratkaisu.

Se, että lähistöllä on koulu ja päiväkoti, on ollut joillain perheillä asuinpaikan valinnan peruste.
– Totta kai nyt harmittaa todella paljon se, että kun ensin ei saatu päiväkotipaikkaa lähimmästä vaihtoehdosta, niin nyt sillä perusteella evätään vielä esiopetus lähimmässä koulussa.
Vanhemmat ovat panneet merkille, että alueella myytävänä olevien talojen myynti-ilmoituksissakin on mainostettu, että lähellä on Karosen koulu ja Metsäniityn päiväkoti.
– Ilmoituksista ei puutu kuin tieto siitä, miten näitä lähipalveluja pääsisi käyttämään!

Kaisa Muhonen

Annalassa leikataan lehmuksia

Kaukajärvellä, Annalassa leikataan lehmuksia Hikivuorenkadulla ja Maustekadulla. Työt alkavat maanantaina 10.3.2014 ja kestävät muutaman päivän.
Puille tehdään rakenneleikkaus, ja ne leikataan kiipeilytekniikalla.

Annalan Siwa uudistui

Annalan Siwa uudistui

_MG_9221Lokakuun viimeisenä päivänä vietettiin uudistuneen Annalan Siwan avajaisia.
– Ovet olivat viikon verran kiinni, kun paikkaan tehtiin täysremontti, kertoo myyntipäällikkö Jouko Pilkkakangas.
– Remontin yhteydessä on uusittu ja järjestelty uudelleen myymälän kalusteet. Esimerkiksi pakasteille on nyt yli kaksinkertaisesti enemmän tilaa ja uudet kylmäkalusteet ovat energiaa säästäviä.

Asiakaskierron suunta kaupassa ja kassan paikka ovat ennallaan. Uusien kalusteiden myötä on valikoimaa tullut lisää ja esillepanoa uudistettu.
– Saimme myös toisen kassan, jonka myötä pystytään ruuhka-aikoina purkamaan jonoja paremmin, Pilkkakangas toteaa.
Hyllyvälit on pidetty riittävän suurina, jotta kaupassa pääsee liikkumaan vaivattomasti myös esimerkiksi lastenvaunujen kanssa.

Valikoimissa on tarjolla koko maailman tavarat, sillä Siwassa toimii Matkahuollon palvelupiste.
– Paketeille on nyt huomattavasti paremmat tilat, Pilkkakangas kertoo.
– Kun hyllytilaa on riittävästi, oikea paketti löytyy helpommin.

Annalan Siwa on avoinna arkisin ja lauantaisin kello 7–23 ja sunnuntaisin kello 9–23. Siwasta löytyy myös Veikkauksen palvelut.
Marraskuun puoliväliin mennessä Tampereella avataan remontoituna myös Kumpulantien ja Rautatieaseman Siwat.

Pin It on Pinterest