Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Vaikka puurakentamisesta puhutaan tällä hetkellä paljon, sen suosio ei näy luvuissa. Vuonna 2019 rakennetuista julkishallinnon opetustiloista oli 20 prosenttia puurakenteisia ja asuintaloista vain alle 15 prosenttia.
Puun markkinaosuus asuinkerrostaloissa viime vuosikymmenellä oli alle kuusi prosenttia, joten betonirakentamisen luvuista puurakentaminen on vielä kaukana.

Tuore kaavoitusopas esittelee keinoja puurakentamisen edistämiselle

Puurakentaminen vähentää konkreettisesti alueellisia päästöjä ja auttaa saavuttamaan asetettuja hiilineutraaliustavoitteita.
Puurakentamiseen lisäämisessä kaavoituksella on keskeinen rooli. Syyskuussa 2020 julkaistiin Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot- opas. Vaikka puurakennuksia voidaan rakentaa hankekeskeisesti ilman erityistä puurakentamisen asemakaavaa, kaavoitus toimii positiivisena suunnannäyttäjänä myös yksityiselle sektorille. Siksi kuntien osuus puurakentamisen lisääntymisessä on merkittävä. Kaavalla voidaan osoittaa tietyt alueet tai tontit puurakennuskohteiksi. Oppaassa esitellään, miten kunnat voivat kaavoittaa alueita puurakentamiselle. Opas sisältää keskeisiä puurakentamiseen ja sen kaavoittamiseen liittyviä näkökulmia sekä kokemuspohjaista tietoa puurakentamisen asemakaavoituksen parhaista käytännöistä. Se on tarkoitettu kuntien kaavoituksessa ja kaavoituksen parissa työskenteleville virkamiehille sekä kaikille puurakentamisesta ja kaavoituksesta kiinnostuneille.Opas on laadittu osana Suomen metsäkeskuksen ja Tampereen yliopiston Puukerrosrakentaminen kasvuun Pirkanmaalla hanketta ja se on ladattavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Isokuusen alue on valtakunnallisesti merkittävä hanke

Vuoreksen Isokuusen alueelle rakennetaan valtakunnallisesti merkittävää puurakentamisen aluetta. Nyt syyskuussa alkaa aluetta täydentävän päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen rakentaminen.
Suunnitelman mukaan koulu- ja päiväkotirakennus on otettavissa käyttöön tammikuussa 2022. Hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19. elokuuta 2020. Kouluun tulee esi- ja alkuopetustilaa noin 150 lapselle, päiväkotiin tiloja 160 lapselle. Lisäksi rakennukseen tehdään tilat Pirkanmaan Voimia oy:lle ja liikuntasalia, ruokasalia ja pienkeittiötilaa, jotka ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä vasten. Pääosin puurakenteisessa rakennuksessa on hissi ja esteetön pääsy kaikkiin tiloihin.
Isokuusen asuinalue sijoittuu Vuoreksen puistokadun molemmille puolille. Alueen itäpuolista keskustaa koskeva asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa kesäkuussa. Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin tulee myös liike- ja toimistotiloja. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös muun tyyppiset taloratkaisut, kuten rivitalot, kerrospientalot tai kaupunkipientalot. Isokuusen puurakentamisohjelma on otettu huomioon asemakaavassa. Asemakaava-alueelle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 41 500 kerrosneliömetriä. Alueelle sijoittuu noin 830 asukasta.
Myös Tieteenkadulle Hervantaan rakentui tänä vuonna moduuleista valmistettu puukerrostalo.

Puurakentamisen esteinä hinta ja puutavaran saatavuus

Puurakentamisen esteinä nähdään tällä hetkellä esimerkiksi se, että puutuotetoimittajia ei ole Suomessa tarpeeksi. Siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia käsiteltiin kiinteistönomistajia ja -rakennuttajia edustavan RAKLIn ja ympäristöministeriön toteuttamassa hankkeessa. Puurakentamisen esteinä nähdään tällä hetkellä sen betonirakentamista korkeampi hinta ja se, että puutuotetoimittajia ei Suomessa ole tarpeeksi. Puurakentaminen vertautuu betonirakentamiseen siten, että kokonaiskustannukset ovat noin kymmenestä viiteentoista prosenttia betonirakentamista kalliimpia.
Myös kaavamääräykset koetaan tällä hetkellä esteiksi. Esimerkiksi vaatimukset väestönsuojista voisivat olla osallistujien mukaan alue- eikä rakennuskohtaisia. Lisäksi kaupunkien välinen yhteistyö nähtiin tärkeänä ja keskeisenä keinona edistää puurakentamista, joka voitaisiin tuoda osaksi kuntien strategioita.

Puurakentaminen on nousussa Pirkanmaalla

Pirkanmaa kiihdyttää tällä hetkellä puukerrosrakentamista ja pyrkii toimimaan vähäpäästöisen rakentamisen suunnannäyttäjänä. Puukerrostaloasuntoja on eri hankkeissa Tampereen seuduilla vireillä tai rakenteilla jo yli tuhannen asunnon verran. Käynnissä on kaksi eri kehityshanketta: Tampereen puurakentamisen edistämisohjelma 2016-2020 sekä Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke 2019-2021. Puukerrostalorakentaminen onkin sekä ilmastoteko että elinvoimatekijä, jolla on pitkäaikaiset vaikutuksen puurakentamisen jälleen yleistyessä.

Lähteet: RAKLI, Suomen metsäkeskus, Tampereen kaupunki, Tampereen puurakentamisen edistämisohjelma, Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla –hanke

Teksti: Satu Lepistö
Kuva: Arkistokuva

Pin It on Pinterest