Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Poliisin rikostutkinta on ruuhkautunut Pirkanmaalla. Myös tutkintoihin johtavat levottomuudet ovat K-Supermarket HerkkuDuon kauppiaan Kari Salmipuron huomioiden mukaan lisääntyneet resurssipulan myötä. Tutkijoiden lisäksi Salmipuro kaipaisi lisää poliiseja myös kenttätyön puolelle.
– Tilanne on kauppiaan näkökulmasta käsittämätön, Salmipuro sanoo.
Salmipuron mukaan tilanne näkyy työssä kaupassa ja muutoinkin arjessa. Salmipuron eteen on tullut tilanteita, joissa tutkintaa näpistyksestä ei jatketa esimerkiksi konkurrenssiperusteella. Niin sanotun konkurenssiperusteen nojalla syyttäjä voi jättää syyttämättä, jos tekijällä on taustallaan useampi rikos, joista hän on jo saanut tai saamassa rangaistuksen ja lisärikos toisi vain pienen lisän siihen kokonaisseuraamukseen, joka rikoksentekijää jo odottaa. Käytännössä se merkitsee kauppiaalle sitä, että näpistelyistä johtuva hävikki jää kauppiaan itsensä maksettavaksi. Usein tilanne on joka tapauksessa se: vaikka rikoksentekijä tuomittaisiin, hävikki jää usein kauppiaan tappioksi, kun tekijällä ei ole varallisuutta.
Muita yleisiä syyttämättäjättämisperusteita ovat vähäisyys, nuoruus, kohtuus ja tarkoituksenmukaisuus. Vähäisyysperustetta käytettäessä edellytyksenä on, että rikoksesta ei ole vakiintuneen tuomioistuinkäytännön perusteella odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja että rikosta on pidettävä vähäisenä ottaen huomioon sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys. Nuoruusperusteeseen nojatessa syyttäjä jättää syytteen nostamatta rikoksesta, jonka on aiheuttanut alle 18-vuotias, ja josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Kohtuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteinen syyttämättäjättäminen voi tapahtua silloin, kun tekijä on luopunut rikoksen jatkamisesta tai poistanut vahinkovaikutukset esimerkiksi korvaamalla aiheuttamansa vahingot.
Salmipuro on huolissaan poliisien liian vähäisistä resursseista. Hänen kohtaamansa poliisit ovat hoitaneet tilanteet rikosasioissa kiitettävällä tavalla, mutta huoli syntyykin siitä, että poliiseja on Salmipuron mukaan liian vähän.
– Resursseja pitäisi ehdottomasti lisätä, Salmipuro sanoo. – Se on kaikkien etu. Esimerkiksi näpistelystä koituvat kustannukset johtavat siihen, että kauppiaiden on pakko palkata lisää vartijoita. Se ja myös hävikki näkyvät viime kädessä kuluttajahinnoissa, kun kulut nousevat.
Salmipuro on lähestynyt asiassa paikallista kansanedustajaa, joka on luvannut viedä asiaa eteenpäin. Aivan pienestä asiasta ei kyse kauppiaan näkökulmasta ole, sillä esimerkiksi näpistelystä johtuva hävikki aiheuttaa vuositasolla useiden kymmenien tuhansien vahingot.
– Moni ongelma johtuu päihdeongelmien räjähtämisestä käsiin, Salmipuro arvelee. – Siksi myös päihdehuoltopuolelle tulisi lisätä resursseja ja kehittää päihdehuollon menetelmiä entisestään, hän lisää.
Kohtaamiset esimerkiksi päihdeongelmista kärsivän asiakkaan kanssa voivat olla arvaamattomia. Se lisää henkilökunnan turvattomuutta. Asia on huomioitu ketjutasolla asti ja Salmipuron mukaan aihe vaatiikin jatkuvaa henkilökunnan koulutusta sekä ketjulta että kauppiaalta itseltään.
– Käymme jatkuvasti ohjeita läpi, Salmipuro toteaa. – Olen antanut ohjeiksi, että uhkaavissa tilanteissa tulee käyttäytyä itse rauhallisesti, välttää provosointia eikä saa asettaa itseään vaaraan. Vartija tulee kutsua tarvittaessa nopeasti paikalle, hän lisää.
Salmipuro on huomannut hankalien tilanteiden lisääntymisen myös arkielämässä. Niihin tulee helposti puututtua, sillä yleisen turvallisuuden tunne on Salmipurolle tärkeä asia.
– Erittäin paljon harmittaa ja huolestuttaa, Salmipuro toteaa. – Jokainen, myös päihdeongelmainen, on ihmisenä arvokas. Siksi ongelmien syihin pitää puuttua tehokkaasti resursseja lisäten.

Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest