Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hampaiden oikomishoito tehdään usein kasvuiässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa.
Tyypillisimmillään oikomishoitoa tehdään 9-12-vuotiaalle, mutta aikuisenkaan kohdalla unelma suorasta hammasrivistöstä ei ole myöhäistä. Hampaita oiotaan erilaisten purentahäiriöiden vuoksi ja siinä käytetään erilaisia irrotettavia tai kiinteitä oikomiskojeita. Virheellinen purenta voi haitata pureskelua ja aiheuttaa kipua pään alueella.
Purentavirheiden yleisin syy on perinnölliset tekijät ja sellaisia voivat aiheuttaa myös jotkut tavat, kuten pitkään jatkunut tutin käyttö tai peukalon imeminen. Aikuisella purentavirhe saattaa syntyä hampaan menetyksen seurauksena.

Oikomiskojeita on kiinteitä ja irrotettavia

Oikomiskojeita on erilaisia. Useimmiten käytetään kiinteitä kojeita, joilla hampaita siirretään. Kiinteissä kojeissa kiinnitetään yleensä hampaiden etupinnoille braketit liimaamalla ja takahampaisiin metallirenkaat. Niihin kiinnitetään kaarilanka oikomisen ajaksi kumilenkeillä ja loppuoikomisen aikana metallilangoin.
Irrotettavat kojeet ovat yleensä muovia ja metallia. Koje otetaan suusta pois syömisen ajaksi. Irtokojetta voidaan käyttää kokoaikaisesti tai vain öisin. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi niskavetolaitteet ja aktivaattorit.
Erityisesti monia aikuisia häiritsee se, että oikomiskojeet ovat varsin näkyviä. Nykyisin oikomahoitoa voidaan tehdä myös huomaamattomimmilla tavoilla. Kiinteän kojeen näkyvät osat voivat nykyisin olla metallinväristen sijaan valkoisia tai läpikuultavia.
Osalla hammaslääkäreistä on käytössä tekniikka, jossa kiinnikkeet sijoitetaan hampaan sisäpinnoille, joista ne eivät juuri näy.
Nykyisin on mahdollista käyttää hampaiden oikomisessa myös niin kutsuttua kalvotekniikkaa. Läpinäkyvät oikomiskalvot eivät juurikaan näy. Tietokoneavusteisesti valmistettavien kalvojen valmistus ja niiden käyttö oikomisessa vaativat hammaslääkäriltä erityisosaamista.

Kuinka kauan hoito kestää ja mitä se maksaa?

Hoidon kesto riippuu siitä, mitä sillä tavoitellaan. Aikuisella yksittäisen hampaan asentokorjaus voi kestää vain muutaman kuukauden, mutta laaja hoito, jolla pyritään korjaamaan suurempia asentovirheitä, voi viedä kaksi tai kolmekin vuotta. Hoitoa seuraa yleensä ylläpitovaihe, jolla pyritään estämään siirrettyjen hampaiden palautumista takaisin.
Oikomishoidon hinta riippuu hoidon kestosta, laajuudesta ja tehtyjen toimenpiteiden määrästä. Perinteisillä tavoilla ja kalvotekniikalla ei ole merkittävää hinnaneroa. Hinnoissa on myös paikkakuntakohtaisia eroja. Aikuisen hampaiden oionta maksaa joitakin tuhansia euroja, yksittäisen hampaan suoristaminen tätä merkittävästi vähemmän.
Aikuinen hakeutuu oikomishoitoon usein yksityiselle sektorille ja julkisella sektorilla annettava hoito vaatii sen, että virhepurennasta on oltava potilaalle merkittävää toiminnallista haittaa.
Joskus oikomisen lisäksi tarvitaan ortogranaattinen leukaleikkaus. Ortogranaattinen kirurgia on suu- ja leukakirurgian alaan kuuluva hoitomenetelmä, jossa oikomishoidon ja leukaleikkauksen avulla voidaan korjata luustoperäisiä purentavirheitä kasvun päättymisen jälkeen.

Lähde: Hammaslääkäriliitto

Pin It on Pinterest