Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Millaisia unelmia ja pelkoja yläasteikäisillä nuorilla on? Hervannan Sanomien nuorisopaneeli vastasi tulevaisuudenunelmia ja pelonaiheita koskevaan kyselyyn.

Nuoret unelmoivat vakaasta tulevaisuudesta
Tulevaisuudenunelmia koskevassa kysymyksessä nousi esiin, että peruskoulun kahdeksasluokkalaiset vastaajat ovat miettineet elämäänsä ja arvojaan jopa hyvin syvällisesti. Vastauksissa toistuivat vakaat työelämän ja perhe-elämän olot.
”Unelmani on, että saisin työpaikan ja pääsisin asumaan rauhallisella seudulla”, kirjoitti 14-vuotias naispuolinen vastaaja. 15-vuotias miespuolinen vastaaja toivoi hyvää myös läheisilleen: ”Unelmoin, että saan tulevaisuudessa hyvän ja mukavan ammatin sekä mukavan perheen. Toivon myös, että vanhempani ja veljeni elävät pitkän, hyvän elämän. ”
Lukio-opinnot siintävät monen yläkouluikäisen toiveissa. ”Aattelin jatkaa opintojani lukiossa.” ”Yläkoulusta suunnitteilla on mennä lukioon ja sieltä yliopistoon lukemaan psykologiaa. ”
Kaikki eivät määrittele opiskeluun liittyviä unelmiaan yhtä tarkasti, mutta työ mainitaan lähes jokaisessa vastauksessa jollakin tavoin. Kiinnostava tai hyvä työpaikka, lääkärin työ, fitness-alan yritys ja pelastajan työ mainitaan vastauksissa. Tulevaisuudensuunnitelmat ovat usealla vielä auki:
”Tulevaisuuden unelmia minulla ei oikeastaan ole. Katson, mihin aika vie ja elän täysillä!”, kirjoittaa yksi tytöistä.

Ilmastonmuutos pelottaa monia, mutta ei kaikkia
”En pelkää ilmastonmuutosta mutta toivon, että se saataisiin pysäytettyä ja maapallolla olisi hyvä elää”, kirjoittaa eräs nuorista. Hän mainitsee hyväksi tavaksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen joukkoliikenteen käyttämisen ja polkupyöräilyn. ”Minusta nuortenkin on hyvä ajatella päivittäin, miten omilla teoillaan voisi vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessakin asiat olisivat yhtä hyvin kuin nyt”, kirjoittaa toinen.
Yhä useampi nuori pelkää, ettei Suomessa enää nähdä samanlaisia kesiä kuin ennen.
”Olisi harmillista, jos Suomeen ei enää tulisi kesää”, kirjoittaa eräs nuorista.” Itse en henkilökohtaisesti pelkää ilmastonmuutosta, mutta en pidä siitä, sillä täällä Suomessa kesä näyttää tulevan myöhässä”, kirjoittaa toinen. ”Pelkään. En sietäisi ajatusta siitä, että Suomeen ei tulisi kesää ollenkaan. Nuoret voivat vaikuttaa tähän käyttäytymällä ympäristöystävällisemmin”, kolmas toteaa.
Eräs nuorista kirjoittaa, että hän uskoo nuorten voivan vaikuttaa asioihin enemmän aikuisina. Moni on sitä mieltä, että vaikutusmahdollisuuksiin tulee tarttua: ”En pelkää, mutta ilmastonmuutokseen pitäisi puuttua.” Yhtenä mahdollisena vaikutusmahdollisuutena nähdään puhuminen ja kirjoittaminen. Myös henkilökohtaisilla valinnoilla on nuorten mukaan merkitystä: ”En suoranaisesti pelkää ilmastonmuutosta, mutta pyrin nuorena itse vaikuttamaan sen hidastamiseen kierrättämällä, käyttämällä vähemmän sähköä ja syömään ympäristöystävällisemmin. Nuoret voisivat toimia juuri näillä arkisilla asioilla, jotta ilmastonmuutos hidastuisi.”

Toiveammatit varioivat paljon
Toiveammateissa variointia on luonnollisesti paljon. Nuoret listaavat mielenkiintoisiksi aloiksi esimerkiksi lastenhoidon, eläintenhoidon, terveysalan työn, muiden ihmisten auttamisen jollakin tavalla, lääkärin uran tai esimerkiksi psykologian tai kauppatieteiden tohtorin uran. Kaikilla ei ole vielä tietoa unelma-ammatista, mutta taloudelliset seikat vaikuttavat ammatinvalintaan. Moni on luonnollisesti vielä epävarma tulevaisuudennäkymistään.
nekin, jotka eivät vielä tiedä toiveammattiaan, osaavat usein kertoa, minkä tyyppistä työ voisi olla: ”Minulla ei ole toiveammattia mutta tahtoisin työn, josta tienaa hyvin eikä joudu istumaan paljon. ” ”Haluaisin, että ammattini olisi monipuolinen ja pääsisin näkemään uusia paikkoja ja ihmisiä.” ”Rakastan musiikkia ja toivon sen liittyvän tulevaisuuteeni jotenkin.”

Haaveista ja peloista puhutaan perheelle ja ystäville
Lähes kaikki nuoret mainitsivat, että voivat puhua peloistaan ja unelmistaan ystäville. Monet mainitsevat myös vanhemmat ja muut sukulaiset sekä koulun henkilökunnan. Jotkut sanovat, että kaverin vanhemmista löytyy luotettava aikuinen. Myös kummi saattaa olla nuoren elämässä hyvä tuki. ”Olen iloinen, että ystäväni äidillä on samanlaisia luonteenpiirteitä kuin minulla, niin tulemme hyvin juttuun ja tarvittaessa pystyn hänellekin avautumaan”, kirjoittaa 14-vuotias tyttö mainittuaan ensin vanhemmat ja kummitädin. ”Tärkeimmät ihmiset, joille puhun, ovat ehdottomasti vanhempani. Heille voin kertoa ihan kaiken ja tiedän, että he osaavat ja haluavat tukea ja auttaa minua”, kirjoittaa yksi nuorista.

Jatko-opintoihin peruskoulun päästötodistuksella vai pääsykokeilla?
Monet nuoret ovat sitä mieltä, että peruskoulun päästötodistus on hyvä näyttö pitkäaikaisesta työskentelystä ja siksi jatko-opintoihin tulisi päästä jatkossakin hakemaan yksinomaan sillä. Jotkut nuorista mainitsevat kuitenkin tilanteen, jossa pääsykokeet voisivat olla hyvä ratkaisu. Sellainen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa peruskoulu on mennyt vähän huonosti ja osaamista olisi todistusarvosanoja enemmän.
Joidenkin mielestä olisi hyvä, jos voisi valita, hakeeko paikkaa todistuksella vai pääsykokeella, mutta toisaalta pääsykoe voi aiheuttaa turhaa stressiä.
”Paikkoihin pitäisi pyrkiä kokeilla ja todistuskin hieman vaikuttaisi, sillä jos on jostain syystä mennyt peruskoulu huonosti mutta oikeasti osaisi enemmän, niin saattaa harmittaa.” ”Mielestäni päättötodistuksella. Joillekin haastattelut ja kokeet voivat olla ahdistavia.” ”Päättötodistuksella, koska se kertoo osaamisesta mutta myös työmoraalista. ”
Vastaus tässä aihepiirissä on heikosti sukupuolisidonnainen, sillä pojat tuntuvat suhtautuvan pääsykokeisiin lievästi myönteisemmin kuin tytöt, jotka mainitsevat useampaan kertaan kokeisiin liittyvän jännityksen ja epäonnistumisen mahdollisuuden.
”Mielestäni päättötodistus on keskeisempi. Todistus kertoo vahvuutesi kaikissa aineissa. Toisaalta eihän todistus kaikkea kerro, siinä mielessä pääsykokeetkin ovat hyvä keksintö. Jatko-opintoihin pyrkimisessä mielestäni keskeisin on päättötodistus ja sen jälkeen mahdollinen pääsykoe,” kirjoittaa eräs tytöistä.
Kaiken kaikkiaan nuorten vastauksista henkii positiivisia odotuksia tulevaisuutta ajatellen. Tulevaisuutta odotetaan, siihen suhtaudutaan positiivisesti ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskotaan vahvasti.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest