Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hervannan neuvolan terveydenhoitajat elävät tiiviisti yhdessä lapsiperheiden rinnalla koko lasten neuvola-ajan keston. Kuuden neuvolavuoden aikana syntyy pitkiä asiakkuuksia perheiden ja terveydenhoitajien kesken. Hervannan äitiys- ja lastenneuvolassa työskentelee yhteensä yhdeksän terveydenhoitajaa.
– Resurssi on normaalitilanteessa oikein hyvä. Loma-aikoina ja sairaustapausten yhteydessä resursseja voisi olla vähän enemmän, mutta normaalisti pystymme palvelemaan asiakkaat aikataulun mukaisesti, terveydenhoitajat sanovat.
Puheterapeutin ja neuvolapsykologin vastaanotolle sen sijaan joutuu neuvolassa pääsyä odottamaan. Ajat menevät tällä hetkellä melko pitkälle, ainakin syksyyn asian kiireellisyydestä riippuen.
– Se on kyllä harmi, sillä varsinkin neuvolapsykologin palveluita tarvitaan usein varsin akuutisti haastavissa kasvatus- ja parisuhdeasioissa, terveydenhoitajat toteavat.
– Puheterapeutille voidaan jonottaa hieman pitempäänkin.
Tarvittaessa asiakkaita ohjataan kolmannen sektorin palveluiden pariin. Palveluja tarjoavat esimerkiksi Kriisikeskus Osviitta ja parisuhdeasioissa seurakunnan neuvontapalvelut. Ensi- ja turvakotien liiton palveluita käytetään myös ja tarvittaessa perhe ohjataan lastensuojelun palveluiden pariin. Lastensuojelun palveluihin liittyy terveydenhoitajien mukaan turhaa pelkoa lapsen sijoittamisesta pois kotoa.
– Ensisijaisesti palveluita tarjotaan perheille kotiin tueksi. Monet perheet ovat olleet todella tyytyväisiä lastensuojelun kautta saataviin lisäpalveluihin, terveydenhoitajat toteavat.
Lapsivuodemasennukseen voi saada tukea esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton vertaisryhmistä ja isille on tarjolla vertaisryhmiä esimerkiksi Miessakit ry:n ryhmien kautta.

Väkivalta on vaikea aihe

Pikkulapsivaihe on nivelkohta, joka saattaa nostaa esiin esimerkiksi piilossa olleita parisuhdeongelmia väsymyksen vuoksi. Usein ammattitaitoinen neuvolan henkilökunta näkee ongelmat jo ennen kuin asiakas itse edes tiedostaa niitä. Silloin suuri osa työtä on ottaa puheeksi vaikeitakin asioita.
– Emme koe asioiden esille ottamista vaikeana, koska se on tärkeä osa tätä työtä, terveydenhoitajat sanovat. – Jaksamisongelmat otetaan nykyisin puheeksi asiakkaidenkin taholta herkemmin kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Se johtuu siitä, että asioista puhutaan nykyisin enemmän esimerkiksi mediassa.
Vaikeimmaksi aiheeksi sekä perheet että työntekijät kokevat perheväkivallan. Jotkut asiakkaat puhuvat asiasta heti, mutta joidenkin kanssa luodaan asiakassuhdetta parinkin vuoden ajan ennen kuin asiakas ottaa asian puheeksi.
– Asiakkaat ovat tässä suhteessa hyvin erilaisia. Myös kulttuurierot näkyvät monikulttuurisella alueella tässä. Joissain kulttuureissa asiat eivät kuulu perheen ulkopuolisille ja esimerkiksi lapsen tarvitessa psykologin palveluja koetaan herkästi, että lapsesta haetaan vikoja, vaikka tarkoitus on antaa tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksiin jo varhaisessa vaiheessa, terveydenhoitajat pohtivat.
Perheiden monimuotoisuus on työn suola.
– Täällä oppii työssä jatkuvasti paljon, sanoo terveydenhoitaja Riikka Kangasaho.
– Kulttuurieroista huolimatta joitakin asioita hoidetaan eri kulttuureissa täysin samalla tavalla.
Parasta työssä ovat ne hetket, kun asiakas alkaa luottaa terveydenhuollon ammattilaiseen tai esimerkiksi oppii suomen kielen. Neuvolatyö on mukavaa ja vaihtelevaa ja kolme vuotta sitten remontoiduissa tiloissa on mukavaa työskennellä.
Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest