Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Kesän lämpimät päivät muistuttavat nestetankkauksen tärkeydestä.
Hanasta tuleva puhdas, juomakelpoinen vesi ei ole itsestään selvyys kaikissa maailmankolkissa. Meillä Suomessa näin onneksi on.

Tampereella valtaosa juomavedestä kulkee Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kautta. Vettä pumpataan koko ajan verkostoon.
– Lisäksi verkossa olevat vesitornit täytetään yön aikana niin, että aamukuuden–seitsemän aikoihin ne ovat täynnä vettä, kertoo käyttöinsinööri Sini Vuorinen.
Ruskon laitoksen valvomossa tarkkaillaan vedenpuhdistuksen eri vaiheita sekä vesitilannetta torneissa. Esimerkiksi tärkeän jääkiekko-ottelun erätauot näkyvät lisääntyneenä vedenkulutuksena.

Ennen kuin vesi on valmista johdettavaksi vesitorneihin, se on käynyt läpi pitkän puhdistusprosessin.
– Raakavesi tulee meille Roineen rannan pumppaamosta, kahdeksan kilometrin pituista putkea pitkin, Vuorinen kertoo.

Noin 70 prosenttia Tampereen talousvedestä on pintavettä, jota Roineestakin pumpataan. Noin 30 prosenttia tarvittavasta raakavedestä tulee viidestä pohjavedenottamosta, jotka sijaitsevat Messukylässä, Hyhkyssä, Mustalammella, Ylöjärven Julkujärvellä ja Hämeenkyrön Pinsiössä.
– Pohjavesi vaatii vähemmän käsittelyä kuin pintavesi, Vuorinen toteaa.

Kuluttajille toimitettavan veden laatua valvoo Tampereen kaupungin ympäristöterveys valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tampereen Veden käyttötarkkailu ja omavalvonta täydentävät viranomaisvalvontaa.

Ruskossa raakavesi käy läpi monivaiheisen prosessin. Ensimmäisenä on flotaatio, jossa poistetaan järviveden kiintoaine, levät ja humus eli eloperäinen aines rautasulfaatin avulla.

Rautasulfaatti saa järvivedessä olevan humuksen ja muut epäpuhtaudet saostumaan ja muodostamaan flokkeja. Veteen pumpataan niin sanottua dispersiovettä, jonka pienet ilmakuplat tarttuvat flokkeihin ja nostavat ne veden pinnalle paksuna sakkana, joka huuhdotaan viemäriin.
Ruskossa käytössä oleva prosessi eroaa vanhemmista vedenpuhdistuslaitoksista, joissa sakka laskeutuu prosessissa altaan pohjalle.
– Meillä on käynyt vieraita ympäri maailman tutustumassa tähän flotaatioprosessiin, Vuorinen kertoo.
– Prosessi säästää myös tilaa, sillä flotaatio voidaan toteuttaa laskeutusta pienemmissä altaissa.

Kun eloperäinen aines on poistettu, vesi käy läpi erilaisia suodatus- ja desinfiointiprosesseja. Hiekkasuodatuksessa vesi suodattuu metrin paksuisen kvartsihiekkakerroksen läpi, jonne jäävät flotaation läpäisevä kiintoaine sekä jäljellä oleva rauta ja mangaani.

Aktiivihiilisuodatus puolestaan poistaa mahdolliset haju- ja makuhaitat.
Lopuksi veteen lisätään klooria, ja sen pH:ta nostetaan kalkilla. Sekä pinta- että pohjavesi desinfioidaan kloorilla ja laatu viimeistellään vielä UV-desinfiointilaitteella ennen johtamista verkostoon.
– Ultraviolettisäteilyn vaikutus on paikallinen, eikä siitä jää mitään veteen, Vuorinen toteaa.

Ruskon vedenpuhdistuslaitos tuottaa vajaan 40 000 kuutiota vettä päivässä, eli noin 20 uima-altaallista. Asiakaspalautetta tulee toisinaan kloorin mausta vedessä.
– Verkosto on iso ja kloorin desinfioivan vaikutuksen tulee kestää reuna-alueille asti. Sen vuoksi se voi joskus hieman maistua lähistöllä asuvien talousvedessä, Vuorinen kertoo.

Toisinaan hanavedessä on samentumia, jotka johtuvat virtauksen suunnan vaihtumisesta esimerkiksi suurten kulutusvaihteluiden tai putkistojen huollon seurauksena.
– Samentumat eivät ole vaarallisia. Kun vettä laskee hetken aikaa, se kirkastuu ja on miellyttävämpää käyttää.

Vesilaitos julkaisee kesällä uuden verkkopalvelun, jossa esimerkiksi verkoston huolto- ja korjaustyöt sekä muut poikkeavat tilanteet näytetään kartalla.
Näin tamperelaisten on helpompi nähdä, onko jotain poikkeavaa menossa oman kiinteistön lähellä tai esimerkiksi työmatkareitillä.
– Jos epäilee putkivuotoa, siitä kannattaa aina soittaa verkkosivuiltamme löytyvään vikailmoitusnumeroon, Vuorinen neuvoo.
– Esimerkiksi Hervannassa putkivuodot eivät välttämättä tule pintaan.
Vedenpuhdistuksessa kiinnitetään huomiota myös energiatehokkuuteen; järvivedestä saatavalla energialla lämmitetään ja jäähdytetään Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rakennusta.

Kaisa Muhonen

KUVA: Käyttöinsinööri Sini Vuorinen kertoo, kuinka tamperelaisen juomaveden laatu viimeistellään UV-desinfiointilaitteella ennen johtamista verkostoon taustalla näkyvää paksua putkea pitkin.

KUVA2: Rautasulfaatin avulla  järvivedessä oleva humus ja epäpuhtaudet saadaan muodostamaan punaruskeita flokkeja, jotka nousevat  dispersioveden pumppauksesta johtuen pintaan. Paksu sakka on helppo huuhtoa viemäriin.

 

 

 

Pin It on Pinterest