Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Yhteisöllistä naapurustoja tutkivaa Naapurijurtta-hanketta on jäljellä vielä vuosi, mutta hankkeen taiteilijat lopettavat työnsä vuodenvaihteen jälkeen. Siihen mennessä taiteilijat
Anne Savitie ja Khalid Imran ovat ehtineet tehdä osuutensa hankkeesta julkaistavaa kirjaa varten. Kirja kertoo hankkeen toteutuksesta Hervannassa ja naapuruussuhteista ja naapuridialogista sekä paikallisesti että yleisellä tasolla. Lisäksi hankkeesta julkaistaan tutkimusartikkeleita.
Hankkeen työntekijät Salome Tuomaala ja Anne Savitie ovat nyt järjestäneet hankkeesta näyttelyn Hervannan kirjastoon. Näyttelyssä on esillä muun muassa kuvia jurtan matkasta Hervannassa ja kertomuksia jurtalla kuulluista keskusteluista ja haastatteluista.
– Näyttelyssä on mukana kirjoittamiani tarinoita, joissa yhdistyvät monien kokemukset ja yleisimmät keskustelunaiheet tarinoina. Anne on piirtänyt niiden oheen kuvia. Tarinoissa on kertojana esimerkiksi puistonpenkki, sillä penkeistä keskusteltiin paljon. Niitä haluttaisiin lisää, Tuomaala sanoo. – Grillipaikka kertoo puolestaan taloyhtiöistä ja naapuruussuhteista siinä.
Fiktiiviset ja elottomat kertojat symboloivat aiheita, joita hervantalaiset ovat halunneet nostaa keskusteluissa esiin. Esimerkiksi grillipaikka on taloyhtiöiden pihalla paikka, josta syntyy usein kiistoja. Penkit ovat sosiaalisen elämän kulmakiviä, joilla usein istutaan katselemassa ohikulkevia ihmisiä ja jutellaan muiden kanssa.
– Kun ihmisten tarinoita on kuunnellut, huomaa, miten pienet asiat ovat merkityksellisiä arjessa: katse bussissa tai kahvittelu naapurin kanssa merkitsevät paljon, Savitie kuvaa.
– Juuri nämä pienet asiat ovat tärkeitä signaaleja. Ne kertovat jostakin suuremmasta, kuten luottamuksesta ihmisten välillä ja joukkoon kuulumisen tunteesta, Tuomaala sanoo.
Hervantalaisten yhteinen näyttely
Näyttely on hervantalaisten yhteinen näyttely. Tuomaala ja Savitie toivovat siitä löytyvän jokaiselle jotakin: niille, jotka ovat jurtalla vierailleet, mutta myös niille, jotka eivät. Jurtta kiersi Hervantaa vaihtelevissa paikoissa kesästä 2018 kesään 2019. Tällä hetkellä sitä lainataan projektista muille ja jurttalaisten toiveena onkin, että se voitaisiin hankkeen ensi vuoden lopulla päättyessä lahjoittaa taholle, joka jatkaisi lainaamista edelleen.
– Elämme riitaisia aikoja ja yhteisöllisyys on tärkeää. Asioiden ratkaisemisen tulee lähteä myös paikalliselta tasolta. Pienetkin asiat ovat tärkeitä myös globaalisti. Näyttely on pyritty rakentamaan helposti lähestyttäväksi ja kuulemme mielellämme ihmisten palautetta näyttelystä, sillä hanke on vielä kesken ja palautteet ovat arvokas osa sitä, Tuomaala sanoo.
Savitie kertoo, että näyttelyssä avataan myös kolmen Hervantaan rakennetun julkisen taideteoksen taustoja, jotka eivät välttämättä avaudu pelkästään teoksia katsomalla. Hervantaan on maalattu kaksi muraalia nuorten toimesta ja hankkeen taiteilijat tekivät Keinupuiston palvelukeskukseen Kokkolintu-nimisen teoksen. Myös hankkeen taide on syntynyt vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja esimerkiksi Kokkolintu-teos syntyi palvelukeskuksen ikkunaan ideasta, jonka Savitie sai kuunneltuaan asukkaiden tarinoita lintujen seuraamisesta pihapiirissä. Palvelukeskuksen pihassa asui punarinta, joka lopulta lensi ikkunaan, johon taideteos myöhemmin syntyi. Teos tuottaa ikkunassa iloa ja suojaa lintuja ikkunaan lentämiseltä.
– Kokkolintu on vapautta kuvaava sielulintu, Savitie kuvaa teostaan.
Ilman vuorovaikutusta Kokkolintu-taideteoskaan ei olisi syntynyt ainakaan sellaisena, kuin se on nyt. Tuomaala ja Savitie kertovat nauttivansa työstään, jossa vuorovaikutus on keskiössä.
– Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan näyttelyyn, he sanovat.
Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest