Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Suomessa on pitkälle toisen ihmisen yksityisyyttä kunnioittava asumiskulttuuri. Toisen ihmisen asioihin ei haluta puuttua, ja rappukäytävässä usein yksin harhaileva, likaisissa vaatteissa kulkeva, kovasti laihtunut tai alituisesti mustelmilla oleva iäkäs naapuri ohitetaan usein mieluiten asiaan puuttumatta.
Jokaisella suomalaisella on kuitenkin oikeus tehdä huoli-ilmoitus, jos arvelee, ettei ikäihminen pärjää enää arjessaan tai joutuu kaltoinkohdelluksi. Huoli-ilmoitus on syytä tehdä aina, kun epäilee, ettei iäkäs ihminen kykene huolehtimaan itsestään. Vanhustensuojeluilmoituksen voi tehdä nimettömästi.
Huoli-ilmoitus pakottaa kunnan selvittämään ikäihmisen palveluntarpeen. Sillä varmistetaan, että hän saa tarvitsemansa palvelut ja hoidon, vaikka ei osaisi itse pyytää niitä. Ilmoituksen voi tehdä asuinkunnan vanhustyön sosiaalityöntekijälle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Tamperelaisten ikäihmisten asioissa huoli-ilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella osoitteessa https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/18458/lomake.html.
Huoli-ilmoitus ei ole tarpeetonta urkkimista. Jos on epävarma siitä, pitäisikö ilmoitus tehdä vai ei, se kannattaa joka tapauksessa tehdä. Silloin hoidon- ja palveluntarpeen arviointi siirtyy ammattilaiselle. Tavallisen kansalaisen ei tarvitse kantaa vastuuta siitä, pärjääkö naapuri. Jutun lopussa on tiedot tahoista, joihin iäkkään naapurin asiasta voi olla yhteydessä, mikäli huoli on herännyt.
Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös aikuisesta henkilöstä, jonka vaikeudet eivät liity niinkään iän heikentämään pärjäämiseen, vaan ihmisen kykyyn hankkia apua tai ymmärtää avun tarvettaan. Yhteistyön helpottamiseksi on hyvä kertoa huolen kohteena olevalle henkilölle huolestaan ja aikomuksestaan olla asiasta yhteydessä viranomaisiin. Huoli-ilmoituksen jättämisen jälkeen henkilöön, josta huoli on herännyt, olla puhelimitse yhteydessä ja hänen tilannettaan selvitetään. Huoli-ilmoituksen aikuisesta henkilöstä voi jättää osoitteessa https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/20433/lomakkeet.html.

Joskus lastensuojeluilmoitus on tarpeen

Joskus huolen kohteena onkin lapsi. Naapurista kantautuu säännöllisesti huutoa tai meteliä, tai lapsi vaikuttaa poikkeuksellisen aralta ja haluttomalta puhumaan asioistaan. Lastensuojeluilmoitus ei automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen. Yhteydenoton voit tehdä nimettömästi puhelimitse tai kirjallisesti. Sähköiseen lomakkeeseen on täytettävä ilmoittajan yhteystiedot.
Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi liittyen lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen, vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyden ongelmiin, lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön, fyysiseen väkivaltaan tai perheen kriisitilanteeseen. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.
Kiireettömissä lastensuojeluasioissa lapsiperheet ja nuoret voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön. Lastensuojelupäivystys on oikea osoite, mikäli haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen tai tarvitset kiireellistä apua ja neuvontaa lastensuojelua, perhekriisiä tai perheväkivaltaa koskevissa kysymyksissä. Linkki lastensuojeluilmoituksen sähköiseen lomakkeeseen löytyy täältä: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu/ilmoitus.html Kiireellisissä asioissa lastensuojeluilmoitus kannattaa aina tehdä puhelimitse. Löydät yhteystiedot jutun lopusta.

Asumisrauha kortilla- mitä voin tehdä?

Joskus naapurissa saattaa huolettaa se, että hän häiritsee toistuvasti taloyhtiön rauhaa. Vaikeat asumisrauhaan liittyvät ongelmat on hyvä hoitaa isännöinnin ja viranomaisten kautta. Häiriköivien naapureiden kanssa on hyvä noudattaa varovaisuutta. Kun metelöinti on vakavaa ja toistuu usein, taloyhtiöllä on keinoja puuttua asiaan, vaikka asukas itse ei olisi yhteistyökykyinen ja vastustelisi. Huoneistoon voidaan kohdistaa haltuunotto, johon tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Haltuunotto tarkoittaa sitä, että huoneisto otetaan taloyhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Taloyhtiö hakee tarvittaessa häätöpäätöstä tuomioistuimesta, jolloin prosessi voi kestää useiden kuukausien ajan.
Häiritsevän elämän määrittely on vaikeaa. Satunnainen ääni hiljaisuuden jälkeen ei vielä ole häiritsevää asumista. Häiritsevänä pidetään jatkuvaa tai toistuvaa, usealle asukkaalle häiriötä aiheuttavaa, ongelmallista käytöstä. Esimerkiksi kahdeksaa tuntia päivässä haukkuvaa koiraa tai jatkuvia kovaäänisiä juhlia ei tarvitse kenenkään sietää.
Häiritsevään käytökseen kannattaa reagoida välittömästi. Jos naapurin kanssa voi ja uskaltaa keskustella, hänen kanssaan voi jutella. Jos yhteyden ottaminen pelottaa, keskusteluyhteyttä voi hakea isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kautta. Häiritsevästä elämästä kannattaa pitää ensiksi kirjaa, jonka perusteella isännöinti ja hallitus arvioivat, onko taloyhtiön syytä puuttua asiaan.

Lastensuojeluilmoitus

• Puhelimitse: Ilmoituksen voit tehdä puhelimitse arkisin
klo 9 – 15 lastensuojelu-
päivystykseen numeroon
040 568 5520 ja muina aikoina sosiaalipäivystykseen numeroon 0500 625 990.
• Sähköisesti: Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Lomake ohjautuu lastensuojelu-päivystykseen. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse.
• Kirjallisesti: Kirjallinen lastensuojeluilmoitus lähetetään osoitteeseen Tampereen kaupunki, Lastensuojelupäivystys, Sorinkatu 12 D, 33100 Tampere.

Huoli-ilmoitus

Tamperelaisten osalta voit olla puhelimitse yhteydessä seuraaviin tahoihin:
• yleistä neuvontaa ja ohjausta antavaan Kotitoriin,
puhelin 03 5656 5700
• terveyspalvelujen neuvonta: puhelin 03 10023, joka päivä
klo 7 – 22, prepaid-liittymästä
03 5657 0023; neuvoja terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista sekä terveyspalveluista
• kotihoidon asiakasohjaus (virka-aikaan): asiakasohjaajan yhteys-tiedot saat osoitteen perusteella selville kotihoidon haun avulla
• gerontologinen sosiaalityö, puhelin 041 730 1958 (varmimmin ma – pe klo 9 – 12)
• vanhusasiamies, puhelin 040 806 2250
• sosiaalipäivystys kiireellisissä tilanteissa: puhelin 0500 625 990, myös iltaisin ja viikonloppuisin
• hätänumero 112, jos kyseessä välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne

Teksti: Satu Lepistö
Kuva: Kuvituskuva

Pin It on Pinterest