Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hervannan Yrittäjien puheenjohtaja Mirka Lahti valittiin marraskuussa Tampereen yrittäjien puheenjohtajaksi. Lahti on tehtävässään kahdeksas siihen valittu ja ensimmäinen tehtävässä toimiva hervantalainen. Tampereen yrittäjät ei ole virallinen yhdistys, vaan edustajisto, jossa kaupunginosayrittäjäyhdistysten puheenjohtajat pitävät yhteyttä kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin edistääkseen Tampereen alueen yrittäjien asioita ja toimintamahdollisuuksia.
– AloitIn tehtävässä vuoden alusta, Lahti sanoo. – Kaupunginosien yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat valitsevat keskuudestaan Tampereen yrittäjien puheenjohtajan.
Tampereen yrittäjien toiminnan keskiössä on yrittäjämyönteisen ilmapiirin luominen, elinkeinojen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen, kunnan palvelumarkkinoiden kasvun ja tasapainoisen kehittymisen ja kunnan vetovoimaisuuden edistäminen.
– Käytännössä se merkitsee suhteita päättäjiin ja tietoa siitä, kehen voi ottaa missäkin asiassa yhteyttä, Lahti toteaa. – Se tarkoittaa myös toiminnan keskittämistä siten, että voimme puhua alueista ”yhteisellä äänellä”. Vahva kaupunginosatoiminta mahdollistaa sen, hän lisää.
Uuden roolinsa kehittämisen suhteen Lahti kuuntelee tarkalla korvalla kaupunginosayhdistysten edustajia. Mallin toimivuudesta on jo todisteita, sillä Tampereen yrittäjät on toiminut jo vuodesta 2007 ja toimintatavoiksi ovat vakiintuneet informaation välittäminen esimerkiksi aiempien valtuustotapaamisten ja nykyisten kaupungin edustajien ja yrittäjien välisten keskustelutilaisuuksien muodossa.
– Tapaamiset ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia, Lahti sanoo.

Tampereen yrittäjät edistää yhteistyötä keskustelulla ja verkostoitumisella

Esimerkiksi raitiotien rakentaminen on puhuttanut yrittäjiä viime vuosina. Tampereen yrittäjät on tukenut Pirkanmaan Yrittäjien kanssa raiteen jatkamista Hatanpäälle, vaikka raitiotyömaat ovat hankaloittaneet pienyrittäjien arkea väliaikaisesti. Lahti arvelee, että raitiotieverkosto kannattaa rakentaa mahdollisimman laajaksi siitä huolimatta ja että rakennustöistä johtuvat hankaluudet ovat kuitenkin ohimeneviä. Jatkossa tärkein tehtävä on edistää vuoropuhelua – esimerkiksi eri alueilla tehtävät kaavamuutokset on hyvä tietää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä se mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja ennakoinnin. Niistä järjestetään alueen yrittäjille tiedotustilaisuuksia. Tampereen yrittäjät järjestää myös jäsenyrityksilleen verkostoitumistapaamisia. Tampereen yrittäjät valitsee myös alueelta Vuoden Yrittäjän, jotka palkitaan vuosittain.
Lahti on ollut Hervannan Yrittäjien puheenjohtaja vuodesta 2017. Nyt uudessa tehtävässään hän näkee tärkeinä yhteistyökumppaneina Pirkanmaan Yrittäjien toimiston sekä puheenjohtaja Janne Vuorisen ja toimitusjohtaja Pasi Mäkisen. Nykyisen Tampereen kaupungin elinkeinojohtajan Timo Antikaisen kanssa yhteistyö on toiminut hyvin.
– Yrittäjyyttä kunnallisen päättämisen tasolla edistää esimerkiksi se, että kunnan hankintapolitiikka mahdollistaisi myös pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen kilpailutuksiin. Valitettavan usein ne on mitoitettu niin, että ne ovat mahdollisia vain isoille toimijoille.
Mirka Lahti toimii itse kielipalvelualan yrittäjänä käännöstoimisto Maguksessa. Hän on syntyjään lahtelainen, mutta tamperelaistunut jo kaksikymmentäkolme vuotta sitten. Lahden perheeseen kuuluu aikuinen tytär ja vapaa-aikanaan Lahti harrastaa tennistä, juoksua, vesijuoksua ja lukemista yrittäjäjärjestötoiminnan lisäksi.
Kuva ja teksti: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest