Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Lapsiperheet ovat korona-aikana olleet varsin kovilla. Erityisesti niissä perheissä, joissa arki on ollut jo entisestään kuormittunutta esimerkiksi mielenterveysongelmien vaikutuksen vuoksi, se on iskenyt erityisen kovaa. Mielenterveystyötä omaisten parissa tekevä yhdistys FinFami Pirkanmaa on tehnyt äskettäin kyselyn mielenterveysomaisille korona-aikaan liittyen. Sen tulokset osoittivat, että sairastuneiden tilanne on mennyt heikompaan suuntaan, sillä palvelut ovat heikentyneet poikkeustilanteen aikana. Vielä suurempaa huolta yhdistyksessä kannetaan omaisista itsestään, sillä myös heidän oma vointinsa ja jaksamisensa on heikentynyt. He kantavat kasvavaa huolta läheisestään, vaikka läheisen tilanteessa ei olisikaan tapahtunut muutosta. Aiempien tutkimusten mukaan jopa 46% mielenterveysomaisista on vaara masentua itse, ellei heidän voimavarojaan pystytä tukemaan.
– Tärkeintä tässä on se, että mielenterveysongelmasta kärsivien omaisille ja läheisille on tarjolla maksutonta tukea ja apua, kertoo viestintäkoordinaattori Tomi Keiski FinFamista. – Moni ei edes tiedä sellaisesta. Omaiset unohtavat usein omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisen, kun käyttävät kaikki voimavaransa heille tärkeän ihmisen auttamiseen. Lapsiperheiden kohdalla tuki on erityisen tärkeää, sillä perheessä esiintyvät ongelmat vaikuttavat heistä jokaiseen. Tämä näkyy myöhemmällä iällä muun muassa suurena riskinä sairastua itse.
Keiski toteaa, että varhaiset tukimuodot ovat erittäin tehokas tapa ennaltaehkäistä ongelmia.

Moni kokee tilanteen heikentyneen voimakkaasti

FinFamin toteuttaman kyselyn tulokset ovat hälyttäviä. Vastaajista 47,5 prosenttia arvioi, että sairastuneen läheisen vointi on heikentynyt tai jopa romahtanut. Yleisin muutos on hoitokontaktien muuttuminen etäkontakteiksi ja erityisesti huoletti se, ettei läheinen ole saanut mitään hoitoa.
– Ei saa mitään hoitoa, minä olen hänelle terapeuttina, kommentoi yksi vastaajista. – Välillä on todella huonoja päiviä, häntä ahdistaa ja pelottaa kaikki ja minulta loppuvat sanat, joilla lohduttaa. On vaikeaa olla vahva hänen takiaan.
Ryhmien peruuntuminen ja erilaisten vapaa-ajanpaikkojen sulkeutuminen vaikeuttavat sairastuneiden läheisen tilannetta. Se aiheuttaa sairastuneissa yksinäisyyttä ja ahdistusta. Omaisten mukaan poikkeustilalla on ollut vaikutusta sekä sairastuneiden että omaisten omaan taloudelliseen tilanteeseen. Omaisista 28,6 prosenttia arvioi, että oma taloudellinen tilanne on heikentynyt ja osa omaisista kertoi, ettei siksi pysty auttamaan läheistään taloudellisesti. Syitä taloudellisen tilanteen heikentymiseen ovat muun muassa lomautus, työttömyys, ruuhkautuneet ja pitkittyneet sosiaalituen hakujärjestelmät ja päätökset.
Myös päihteiden käyttö aiheuttaa huolta. Noin kolmannes omaisista arvioi, että heidän läheistensä päihteiden käytöstä aiheutuvat ongelmat ovat lisääntyneet. Päihteiden käytön koettiin myös lisäävän kerrannaisongelmia, kuten väkivaltaa tai rikollisuutta.
Omaiset toivat vahvasti esille, että hoitotahojen antama apu ja tuki olisi nyt tarpeen. Omaiset kaipaavat sekä sosiaalista että taloudellista tukea.

Mistä apua?

Poikkeustilanne vaikuttaa vahvasti myös FinFamin toimintaan. Fyysisten tapaamisten määrää on rajoitettava ja kokoontumisia vältettävä. Silti yhdistyksestä pyritään tekemään kaikki mahdollinen, jotta tukea voitaisiin tarjota sitä tarvitseville ja samalla pitämään riskiryhmäläiset suojassa.
Pirkanmaan FinFami on peruuttanut kaiken ryhmä-, retki-, kurssi-, ja virkistystoiminnan sekä yleisöluennot toukokuun loppuun saakka.Tilalle ovat tulleet esimerkiksi verkkovertaisryhmät ja chatit. Omaisneuvontaakin on saatavilla sähköisesti,, kuten sähköpostilla, puhelimitse tai videoyhteyden kautta. Omaisneuvonnan resursseja on lisätty niin ajanvarauksen kuin omaisneuvontojen määrän osalta.
Koordinaattori Sari Nurminen vastaa FinFami Pirkanmaan kaikista alle 29-vuotiaille suunnatuista nuorten ja nuorten aikuisten toiminnasta. Tilanne näyttäytyy nyt siten, että vaikka erityisesti nuoret aikuiset löytävät hyvin etäpalveluiden pariin, tilanne on esimerkiksi alle 18-vuotiaiden ja uusien hoitokontaktien suhteen haastavampi.
– Alle 18-vuotiaiden osalta tarvitaan myös muiden ammattilaisten ja vanhempien apua heidän tavoittamisessaan. Lisäksi uusien kontaktien luominen etänä on haastavampaa, Nurminen sanoo.
Nurminen toteaa, että myös mielenterveyshaasteista kärsivän nuoren sisarukset ovat ryhmä, joka on tärkeää tavoittaa ajoissa.
– Ihmiset kaipaavat selvästi kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia, Nurminen sanoo. – Monista nuorista on suuri huoli.
Hae tukea osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi/

Teksti: Satu Lepistö
Kuva: FinFami

Pin It on Pinterest