Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ovat tänään jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen Hervantajärven osayleiskaavaa koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamisesta. Yhdistykset ovat samalla pyytäneet korkeinta hallinto-oikeutta määräämään Hervantajärven osayleiskaavalle täytäntöönpanokiellon hallintolainkäyttölain 32 § ja 66 § mukaisesti asian oikeuskäsittelyn ajaksi.
Yhdistysten mielestä korkein hallinto-oikeus on tehnyt menettelyvirheen 24.3.2014 antamassaan päätöksessä, koska se ei ole käsitellyt korkeimman hallinto-oikeuden 20.11.2002 antamaa päätöstä koskien ennakkotapausta Hervantajärven liito-oravista. Lisäksi keväällä 2016 tehty uusi liito-oravaselvitys Hervantajärveltä kumoaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissään antamat perustelut alueen käyttämisestä rakentamiseen. Lisäksi julkinen etu vaatii, että asemakaavoituksen osallistamismenettelyn ja raitiohankkeen onnistumisen takaamiseksi voimassa olevaa osayleiskaavaa koskeva päätös puretaan, sillä Hervantajärvellä ei voida yhdistää liito-oravan suojelua lainvoimaisessa osayleiskaavassa olevaan maankäyttötarkoitukseen.

 

Pin It on Pinterest