Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Kaukajärvellä alkoi viime syyskuussa yhdessä asukkaiden kanssa korttelikerhoja avaava Kaiku-hanke. Kyseessä on yli 60-vuotiaille suunnattu jokapäiväistä hyvinvointia tukeva hanke, jossa tähdätään yhteisöllisyyteen ja naapuriavun lisäämiseen. Kaiku-hanke on osa valtakunnallista Elämänote-avustusohjelmaa ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamiskeskus STEA. Hankkeen takana on Tampereen Kaupunkilähetys Ry.
– Korttelikerhot avataan lähelle asukkaan kotia. Ilmaisiin ja avoimiin kerhoihin on matala kynnys, kun ne ovat asukasta lähellä, kertoo projektityöntekijä Kimmo Hurmila Kaiku-hankkeesta. – Hankkeen kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia ja ne on tarkoitettu kaikille.
Korttelikerhot on otettu kiinnostuneina vastaan. Tähän mennessä on avattu useita korttelikerhoja, joiden ideana on aktivoida asukkaita keksimään itseä miellyttävää ohjelmaa. Projektityöntekijät Kimmo Hurmila ja Heljä Tuomi kertovatkin, että kerhoon saa tuoda mukanaan omaa osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Kerhoissa on toteutettu esimerkiksi elämäkerrallista kohtaamista, jossa joku osallistujista kertoo omasta elämästään. Myös paljon toivottua digiohjausta on ehditty kerhojen puitteissa toteuttaa ja koska miehiä kiinnostavat usein juuri heille suunnatut toiminnot, hankkeen puitteissa on toteutettu myös miehille tarkoitettu oma ryhmä ukkokerho.
– Jos mietit vapaarhtoistoimijaksi ryhtymistä, niin olet tervetullut mukaan Kaiku-hankkeen toimintaan, työntekijät vinkkaavat.

Digiopetus tekee älykännykästä tutun
Hurmila ja Tuomi työskentelevät yhdessä projektipäällikkö Arja Anttilan kanssa. Kolmikko kohtasi alueen asukkaita ensi kerran apteekissa ja ruokakaupassa järjestetyissä PopUp-tapahtumissa loka-marraskuussa. Jo niissä selvisi, että toiminta on alueelle toivottua ja tervetullutta. Ensi vuonna toiminta-aluetta laajennetaan Annalaan ja sitä seuraavana vuonna Haiharan alueelle. Projektin kesto on kolme ja puoli vuotta, mutta tarkoitus on, ettei toiminta jää siihen vaan sitä jatkavat projektin aikana löydetyt vapaaehtoiset. Vapaaehtoisille järjestetään jatkossa yhteisiä kohtaamisia ja tukea ja projektin päätyttyä tapaamisia koordinoimaan etsitään yhteistyötaho, joka jatkaa niitä.
Vaikka projekti on kestänyt vasta muutamia kuukausia, ohjaajat ovat ehtineet jo saada hyvää palautetta siitä, kuinka kerhoihin ja esimerkiksi digiohjaukseen on helppo tulla lähelle.
– Ikäihmisillä esimerkiksi älykännykän käyttöön liittyy pelkoja, ettei osaa. Kun ryhmässä tutustuu ohjaajiin ja vertaisiin, uskaltaa kysyä apua. Kun kännykän käyttö alkaa sujua ja onkin helppoa, se ilahduttaa, työntekijät kertovat.
Kun palvelut siirtyvät jatkuvasti entistä enemmän verkkoon, digilaitteiden käytön osaamisesta tulee tarpeellinen kansalaistaito. Näissä taidoissa seniori-ikäisillä on suuria eroja.

Aikaa kohtaamiselle
Hurmila ja Tuomi kertovat, että vaikka kerhoissa on järjestettyä ohjelmaa, se ei ole kerhojen tärkein asia. Olennaista on se, että tutustutaan muihin ja uskalletaan tarjota ja pyytää naapuriapua sekä tutustutaan alueen palveluihin ja uskalletaan käyttää myös niitä. Visiona onkin tavoittaa esimerkiksi ne, jotka ovat jääneet yksin kotiin. Tuomi kertoo saamastaan ihanasta palautteesta, jonka mukaan ”tuntuu, kun elämä olisi alkanut uudelleen”. Se kertoo sosiaalisten verkostojen tärkeydestä.
– Se, millaista ohjelmaa kerhoissa on ja toiminta ylipäätään on hyvin asukaslähtöistä. Se tarkoittaa sitä, että asukkaat tietävät itse, mikä on heille parasta, työntekijät sanovat.
Aina ohjelmaa ei edes tarvita. Antoisinta saattaa jonakin kertana olla pelkkä juttelu ja toisten ihmisten kohtaaminen. Ohjaajat kertovatkin, että asukkaiden kohtaaminen yksilöinä on heille tärkeää. Jos joku ei jostain syystä pääse tai halua tulla kerhoihin, asukkaita voidaan käydä auttamassa ja tapaamassa myös kotona. Kaiku-hankkeesta ollaan tukena selvittelemässä, jos elämässä on hankalia tilanteita, joihin yksin ei löydy ratkaisua.
– Meillä on hyvin aikaa kohdata asukkaita myös heidän kotonaan, Heljä Tuomi sanoo. – Jos ei ole uskaltanut lähteä kerhoon yksin, kotikäynnillä voidaan sitäkin tukea.
– Jokainen saa kerhoista jotakin itselleen, mutta pystyy myös antamaan toisille jotakin, Kimmo Hurmila lisää.

Pin It on Pinterest