Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 11 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa koirapuistoa. Kaakkoisella alueella niistä sijaitsee kolme, yksi Kaukajärven Isolammenpuistossa ja kaksi Hervannan alueella, Ahvenispuistossa ja Näyttämöpuistossa.
Kaikki koirapuistot ovat varustettuja jäteastioilla ja koirankakkapussiautomaateilla. Suurin osa koirapuistoista on valaistu. Viimeksi kunnostettiin Etelä-Hervannassa sijaitseva Näyttämönpuiston koirapuisto syksyn 2016 aikana. Koirapuistoa laajennettiin, aidat uusittiin ja puistoon tuli omat alueet isoille ja pienille koirille.
Hervannan Mäkipuistossa on merkitty koirapolku. Kaupunki myös vuokraa kenttiä ja tontteja koirien koulutus- ja harrastuskäyttöön. Tampereen kaupungin viherpalveluiden koirapalvelut-ohjelmassa mainitaan, että koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille. Palveluihin kuuluvat koirapuistojen lisa↔ksi erilaiset koiran kanssa harrastamiseen liittyvät alueet ja toiminnat sekä näiden ylläpito.
Koirapalveluiden yleissuunnitelman tavoitteena on tasapuoliset, laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille tamperelaisille koiran omistajille. Suunnitelman pääsisältönä on koirapuistojen lisääminen, niiden laadun parantaminen sekä ylläpidon kehittäminen. Tampereella tällaisia palveluita koirapuistojen lisäksi ovat koirahiihtovuorot Peltolammin valaistulla latuosuudella, pieneläinten hautausmaa ja koulutuskentät ja muut harrastusalueet, kuten koirien uimapaikka.

Koiralla on oikeus lajityypilliseen käyttäytymiseen
Koirapalveluiden yleissuunnitelma on osa Tampereen kaupungin viherpalveluohjelmaa vuosille 2012–2025. Koirapalvelut 2011-2025 -ohjelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 12.6.2012. Viherpalveluohjelma on pitka↔n aikavälin toimintasuunnitelma viherpalveluiden suunnittelulle, rakentamiselle ja hoidolle. Viherpalveluja ovat kaikki kaupungin tiettyä tarkoitusta varten ylläpitämät toiminta- ja viheralueet. Koirapalveluiden yleissuunnitelman toteutus porrastetaan aikavälille 2011–2025.
Kennelliiton tietojen mukaan koirien määrä Suomessa kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti. Arvion mukaan joka viidennessä asuntokunnassa on nykyään koira. Tampereella tämä tarkoitti noin 22 600 koiraa vuonna 2011, ja maäärä on edelleen kasvussa. Tiivistyvän kaupunkirakenteen seurauksena koirat ja muut ulkoilijat kohtaavat yhä useammin toisensa, joten myös koirapalveluiden tarve kasvaa. Kennelliiton tilastojen mukaan koirien rekisteröintimäärät ovat viimeisen 30 vuoden aikana kasvaneet nopeammin kuin Suomen asukasluku.
Koiralla on tarve lajityyppilliseen käyttäytymiseen ja oikeus siihen on kirjattu eläinsuojelulakiin. Se, kuinka paljon koira tarvitsee liikuntaa, varioi koiran iän, koon, rodun ja yksilön mukaan. Jokainen koira tarvitsee kuitenkin liikuntaa päivittäin lihaskunnon ja tuki- ja liikuntaelimistön kunnossa pitämiseksi. Liian vähäinen liikunta voi aiheuttaa turhautumista ja käyttäytymishäiriöitä.
Koirapuistossa koiralla on mahdollisuus päästä liikkumaan vapaana ja päästä sosiaaliseen kanssakäymiseen lajitovereiden kanssa. Koiralla on yhä perimässään työ- ja metsästyskoiran vaistoja, joten se tarvitsee sopivia aktiviteetteja pysyäkseen terveenä ja toimintakuntoisena.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest