Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

kirkkoherra1Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen on ehtinyt toimia tehtävässään vasta muutaman viikon. Siitä huolimatta miehen mielessä muhii uusia mielenkiintoisia ehdotuksia. Kirkon jäsenyyden hän soisi vaikuttavan enemmänkin seurakuntalaisten arkielämässä. Hän on pohtinut esimerkiksi, millaisia jäsenetuja seurakuntalaisille voisi tarjota.

– Ajanhenki tuntuu olevan, että tarjotaan etuja jäsenille, miksei siis seurakuntakin voisi tehdä niin. Yksi etuhan voisi olla vaikkapa siinä, että lasten kesäleireille pääsisivät ensisijaisesti seurakuntalaisten lapsia. Jos paikkoja jää, ne voidaan antaa kirkkoon kuulumattomille, hän aprikoi.

Hän on Eteläisen seurakunnan alueen uusi vanha kirkkoherra, sillä hän on aiemmin toiminut Viinikan seurakunnan kirkkoherrana. Tammikuussa hänet valittiin johtajamaan Eteläistä seurakuntaa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen tultua lainvoimaiseksi 7. tammikuuta.

– Haluan luoda Eteläiseen seurakuntaan yhteisiä työkäytänteitä. Seurakunnat ovat olleet melko sulkeutuneita toisiltaan. On ollut omia tapoja tehdä asioita ja sopia asioista. Nyt haluan löytää yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkiöiden ja työtovereiden kanssa yhteisiä tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaamme seurakuntalaislähtöisesti, Mäkinen kertoo.

Mäkisen puheissa vilahtaakin seurakuntarakenteen muutos.

– Aiemmin Eteläisen seurakunnan alueella on toiminut kolme itsenäistä seurakuntaa, joiden piti tulla toimeen omillaan. Härmälässä ja Viinikassa oli kanttori, Hervannassa kaksi. Nyt alueen seurakunnalla on neljä kanttoria.

– Mitä hienoja yhteistyön muotoja neljän kanttorin kvartetti löytääkään musiikkielämän monipuolistamiseksi, Mäkinen selventää.

Myös kiinteistöomistuksesta Mäkinen on valmis neuvottelemaan.

– Meillä on paljon seurakunnallisia toimitiloja alueellamme. Voi olla aiheellista selvittää ja keskustella, tarvitaanko niitä kaikkia vai voitaisiinko sopivalla aikataululla joistakin omista tiloista kokonaan luopua tai siirtyä tarpeen mukaan vuokratiloihin.

Hän myöntää suoraan, että evankelisluterilainen kirkko on muutoksen myllerryksessä.

– Ei ole kenellekään eduksi, jos seurakuntatoiminnasta tulee pienten erillisten ryhmien kilpailevaa toimintaa. Me tarvitsemme uusia keinoja, jotta moniäänisyys säilyy seurakunnissa, Mäkinen sanoo.

Moniäänisyyttä hän pitää erityisesti Hervannan yhtenä vahvuutena. – Seurakunta on hyvin verkostoitunut hervantalaisten arkielämän kanssa. Kirkko on Hervannan ytimessä, lähellä ja keskellä. Se näkyy ja kuuluu sunnuntaisin messussakin, kävijämäärä on vaihdellut 200 molemmin puolin. Mäkinen haluaa ehdottomasti tukea ja ylläpitää seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä.

– Toivoisin näkeväni seurakuntalaisia enemmänkin mukana seurakuntaelämää luomassa. Usein heistä puhutaan toiminnan kohteena, ja jotenkin toissijalle jää heidän oma aktiivinen roolinsa

– Uskon, että Jumala herättää ja lahjoittaa meille ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan elämänkokemuksensa ja lahjansa lähimmäistensä tukemiseen. Seurakunnassa erilaiset lahjat voivat tulla monipuolisesti käyttöön. Tällaista elämänliikettä haluaisin olla omalta osaltani virittelemässä.

Kaisa Läärä

Pin It on Pinterest