Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Raitiotien rakentaminen ja sitä valmistelevat liikennejärjestelyt ovat alkaneet Hervannassa tällä viikolla.
Rakennustyöt alkavat Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymästä sekä Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymästä.

Insinöörinkadulla tehdään tänä vuonna töitä välillä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Kanjoninkadun risteysalueella työt painottuvat johtosiirtoihin, kadun rakennukseen ja radan pohjatöihin. Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välisellä osuudella tehdään nykyisen kadun levitystä, johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä.  Atomipolku–Teekkarinkatu-välillä tehdään vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja.

Töiden aikana Insinöörinkatu on osin suljettu läpiajoliikenteeltä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä. Pääsy kiinteistöihin sekä huoltoliikenne alueelle varmistetaan. Töiden edetessä katuosuuden pysäkkejä siirretään ensin Insinöörinkadun varrella ja myöhemmin Insinöörinkadulta Hervannan valtaväylälle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Myös suojateillä on muutoksia. Kanjoninkadun pohjoispuolelle rakennetaan pyöräily- ja jalankulkuväylä huhtikuun aikana. Kanjoninkadulle tehdään ajokaistojen kavennuksia. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymässä sijaitseva suojatie siirretään etelämmäs Kanjoninkadulle, jolloin myös väistämisvelvollisuus on pyöräilijöillä. Töiden edetessä Insinöörinkadun itäpuolen bussipysäkki siirtyy.

Hermiankadulla tänä vuonna tehtävät työt rajoittuvat välille Hervannan valtaväylä–Visiokatu. Hermiankadulla ja Atomipolulla tehdään johto- ja putkisiirtoja tulevan radan alta.  Työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan useassa vaiheessa. Hermiankadun rakentamisen yhteydessä tehdään myös louhintatöitä. Johto-ja putkisiirtojen vuoksi on ajoittaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan alueella erikseen.

Töiden alkaessa Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun risteyksestä poistuu suojatie risteyksen eteläpuolelta, ja kiertoreitille liittymän pohjoispuolelle rakennetaan korvaava työnaikainen suojatie. Seuraavassa työvaiheessa myös Hermiankadun liittymästä siirtyy suojatie itään päin Hermiankadulle.  Rakentamistöiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä molempiin suuntiin eri työvaiheissa vaihtuvin kaistajärjestelyin. Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun liittymään rakennetaan töiden edetessä myös väliaikainen kiertoliittymä. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan aina kadun toista puolta.

Rakennustöiden aikana varmistetaan kulku ja asiointi rakennusalueen lähikiinteistöihin sekä pelastusajoneuvojen liikenne alueella.  Mikäli liittymiä kiinteistöihin joudutaan sulkemaan, ollaan niistä erikseen kiinteistöihin yhteydessä. Alueilla on opasteet liikennejärjestelyistä.

 

Kuva: Punaisella on merkitty työmaa-alueet. Nykyiset kulkureitit on merkitty sinisellä katkoviivalla. Suositellut kulkureitit on merkitty sinisellä viivalla.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest