Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Kaupunginarkisto sijaitsee keskusvirastotalon kellarikerroksessa osoitteessa Aleksis Kiven katu 14 – 16, kaupunkiympäristön palvelualueen arkisto (Kake-arkisto) virastotalo Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2.
Keskusvirastotalon ja virastotalo Frenckellin virastotoiminnat halutaan yhdistää samaan rakennukseen keskusvirastotalon tontille, mikä edellyttää liki 50-vuotiaan keskusvirastotalon laajentamista ja perusparantamista. Frenckell aiotaan myydä eikä keskusvirastotalon laajennus- ja perusparannushankkeeseen ole osoitettu tiloja arkistolle, vaan arkisto on sijoitettava muualle. Arkiston tilaongelman ratkaisuksi on tutkittu sekä olemassa ja rakenteilla olevia vuokratiloja eri puolilta kaupunkia että uudisrakentamisvaihtoehtoa kaupungin omistamalle tontille Hervannassa osoitteessa Saavutustenkatu 1. Uudisrakennus osoittautui selvityksessä ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi ehdotukseksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 hyväksynyt kaupunginarkiston tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Nyt käynnistyy hankesuunnittelu, josta toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmistelun kautta on tarkoitus edetä rakennustöihin. Tämä vaatii vielä erillisen päätöksen, sillä nyt on päätetty vasta edetä hankesuunnitteluun. Jos tarveselvityksen alustavan aikatauluarvion mukaan edetään, on uusi kaupunginarkisto Hervannassa muuttovalmis syksyllä 2022.

Nykyinen arkistotila on arkistotilamääräysten vastainen

Virastotalon kellari on nykyisiltä ratkaisuiltaan arkistotilamääräysten vastainen ja arkistokäyttöön soveltumaton. Tilat ovat ahtaat ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukaiset. Keskusvirastotalolta ei ole yrityksistä huolimatta pystytty järjestämään kaupunginarkistolle arkistokelpoista lisätilaa, joka on johtanut siihen, että palvelualueilta ei ole pystytty ottamaan vastaan kaikkea kaupunginarkistoon kuuluvaa aineistoa. Tämä puolestaan on johtanut tilaongelmiin palvelualueilla. Frenckellissä sijaitsevan Kake-arkiston tilakysymys tulee ratkaistavaksi joka tapauksessa Frenckellin myynnin myötä. Kaupungin olemassa oleviin arkistotiloihin Kake-arkiston aineistot (2 000 hyllymetriä) eivät mahdu.
Arkiston toiminta ei edellytä sijaintia kaupungin keskustassa, kunhan tilat ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä ja sijainti on turvallinen. Uusi arkistotila palvelee keskusvirastotalolla sijaitsevan kaupunginarkiston ja Frenckellissä sijaitsevan Kake-arkiston aineistojen pitkäaikaista ja pysyvää säilyttämistä.
Tilaohjelman ja tontinkäyttösuunnitelman perusteella uuden kaupunginarkiston investointikustannuksiksi on arvioitu noin 7,2 milj. euroa. Suunnitteluun ja rakentamiseen varataan yhteensä noin 2,5 vuotta. Vuoden 2020 talousarvion talonrakennusohjelmassa kaupunginarkisto on suunniteltu toteutettavaksi vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla.
Teksti: Satu Lepistö
Kuva: Kuvituskuva Tampereen virastotalosta

Pin It on Pinterest