Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Suomen ja suomalaisten menestys monilla aloilla ei ole johtamiskulttuurin laadun seurausta. Se on suomalaisten työkulttuuriin pohjautua tekijä, jonka mukaan työtä tehdään kunnolla. Suomella on hyvät mahdollisuudet kouluttaa hyviä johtajia, mutta johtamiskulttuurin muuttaminen ei ole kovin helppoa.
Maan johtamiskulttuurilla on juuret menneisyydessä ja se, verrattuna moniin muihin yhteiskunnan asioihin, ei ole vielä muuttunut paljoakaan. Suomalainen johtamiskulttuuri ei siedä suoraa kritiikkiä ja johtajat eivät kestä heihin kohdistuvaa työntekijöiden kritisointia ääneen. Vaikka kaikki ovat tasa-arvolain suojassa, niin käytännössä johtajien ja työntekijöiden erimielisyys jostakin asiasta voi johtaa vaikeuksiin.

Työelämässä ja johtajien alaisuudessa monet pelkäävät joutuvansa hankalaksi väittelijäksi, täten he välttävät omien mielipiteiden esille tuomista. Johtuen kuivasta johtamisesta alamaiset eivät anna kasvotusten palautetta johtajilleen. Työntekijällä ei ole liikkumistilaa työhönsä liittyvien epäkohtien esille nostamissa. Johtajat ovat kiinnostuneita työn tuloksista ja työntekijöiden arvot ja tilanne yleensä jäävät tulosten jalkojen alle.
Edellä kuvatussa tilanteessa johtajat nauttivat työntekijöiden hiljaisuudesta ja vaikenemisesta. Tällainen ilmapiiri työntekijöille on tuskallista, mutta johtajille on melko vaivatonta. Johtajat viitaten suomalaisten kulttuuriin, työpaikkasääntöihin ja maassa oleviin tapoihin kiristävät alamaisten sananvapautta ja mielipideilmausta.

Aziz3Suomalainen johtamistyyli ja luonne eivät tyydytä työntekijöiden itsetuntoa eivätkä tasa-arvoa eivätkä luo ystävällistä ja positiivista ilmapiiriä. Työntekijöiden oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja toimivuus ovat tärkeitä tekijöitä ja arvostusarvoisia. Yksilön oikeudet ja identiteetti voivat särkyä johtamispelissä.
Suomessa on tarvetta muuttaa ja kehittää johtamiskulttuuria. Tämä muutos ei tule pelkästään toivomalla vaan yhdessä tekemällä. Johtajien täytyy tietää enemmän ihmiskäsityksestä, omasta itsetuntemuksesta ja ihmisarvoista. Hän on yksi muiden joukossa ja työn tulos on kaikkien työssä olevien yrittämisen summa.

Aziz Sheikhani

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest