Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Anja Mulari-Ikonen

Hervantajärven asuinalueen rakentaminen on käynnistymässä Ruskontien eteläpuolella ensi vuoden alussa. Ensimmäisenä alkavat pääkadun eli Makkarajärvenkadun rakennustyöt. Kadun alkupäähän tulee ratikkareitin päätepysäkki.
Alueen muiden katujen, lämpö, vesi- ja viemäriverkoston sekä muun infran rakentamisen aloitusaikataulu riippuu kaupungin ja Ely-keskuksen liito-oravien suojelua koskevista ratkaisuista.
– Asiaa kokevat neuvottelut ovat kesken, kertoo kaupungin rakennuttamispäällikkö Petri Kantola.
Ratikkareitin rakennustöitä tehdään parhaillaan Insinöörinkadun ja Arkkitehdinkadun risteyksessä, josta ratikkatie etenee Hervannan valtaväylän länsireunaa, nykyistä kevyenliikenteen väylää seuraten, Ruskontien eteläpuolelle. Kevyen liikenteen väylä siirretään Valtaväylän itäpuolelle. Tämäkin työ on jo aloitettu.
Suunnitelman mukaan nykyinen kevyenliikenteen alikulku jää ratikalle. Kevyelle liikenteelle tehdään uusi alikulku.

Koteja 2900 asukkaalle
Ruskontien ja Hervantajärven väliselle alueelle mahtuu asemakaavan mukaan noin 2900 asukasta. Ruskontien varteen rakennettaviin kerrostaloihin tulee noin 1 150 on asuntoa. Kerrostalojen eteläpuolelle on mahdollista rakentaa 300 pienkerrostaloasuntoa, ja rivi- ja omakotitaloja on suunniteltu 120.
Alueen keskellä lännestä itään kulkevasta Makkarajärvenkadusta tulee joukkoliikennekatu ja ratikan päätepysäkki.
Alueen keskelle tulee puistoalue hulevesilammikoineen ja palveluineen. Asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen alue itä-, etelä- ja länsipuolella.

Luontoarvot viivyttivät
Hervantalaiset vastustivat suurin joukoin Hervantajärven pohjoisrannan rakentamista 90-luvun loppupuolelta lähtien. Asukasyhdistys Tampereen Hervantalaiset ry alun perin perustettiinkin tähän tarkoitukseen. Osa asukkaista jatkoi valituksia viime vuoteen saakka, sitkeimpänä Hervanta-seura.
Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset helmikuussa 2017. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 5.3. 2018. Monien vaiheiden jälkeen asemakaava tuli voimaan 12. maaliskuuta tänä vuonna.
Valituksissa nostettiin alusta loppuun esille alueen moninaiset luontoarvot. Hervannan luonnon ystävillä oli huoli myös hulevesistä, jotka mahdollisesti pilaisivat Hervantajärven, jonka valuma-alueelle uusi kaupunginosa rakentuu.

Pin It on Pinterest