Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hervannan vetovoima on kasvanut entisestään muun muassa Tampereen Ratikan myötä, joka takaa sujuvat liikenneyhteydet keskustaan. Hervannassa rakentamissuunnitelmia on vireillä ja rakentamista tekeillä ainakin Keinupuiston alueella sijaitsevan parkkipaikan tilalle, Makkarajärven asuinalueelle Hervantajärven kupeeseen ja Tieteenkadun ja Hervannan pohjoisakselin alueelle. Hervannan ilme muuttuu lähivuosina voimakkaasti. Kaupunki järjesti Hervannan pohjoisakselin suunnittelusta ideakilpailun vuonna 2017. Valtuusto hyväksyi syyskuussa 2020 alueen asemakaavan. Kilpailun voitti BST-arkkitehdit yhdessä Hartelan ja Sitowisen kanssa Keinutaan-ehdotuksellaan.
Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti vastasi Hervannan rakentamista koskeviin kysymyksiin.

Mitä Keinupuistossa rakennetaan ja kenelle?

– Keinupuiston asemakaava on vahvistumassa. Siellä olevalle nykyiselle pysäköintialueelle on osoitettu asuinkerrostaloja, joissa on 7-17 kerrosta. Samalla mahdollistetaan sosiaali- ja terveystoimia palvelevia rakennuksia. Asemakaavassa ei kuitenkaan ratkaista tulevia toimijoita, vaan mahdollistetaan tulevat toiminnot, Jäntti kertoo.

Mikä on todellinen tilanne? Aikaisemmin puhuttiin 700 uudesta asukkaasta. Miksi yksi rakennettavista taloista on 17-kerroksinen?

– Rakentamisen määrä vastaa kaupungin täydennysrakentamistavoitteita joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin, jonne on kaavoitetaan 80-90 % kaikesta asuinrakentamisesta, Jäntti sanoo.
– Vuonna 2012 on tehty korkean rakentamisen selvitys ja sen perusteella Hervanta on osoitettu yhdeksi korkean rakentamisen alueeksi. Korkealla rakentamisella tuodaan myös ilmettä kaupunkirakenteeseen. Kortteliin on ositettu rakennusoikeutta yhteensä noin 27 400 k-m2 ja tulevien asukkaiden määrä riippuu siitä kuinka paljon rakennusoikeudesta käytetään muuhun kuin asumiseen ja minkä kokoisia toteutettavat asunnot ovat. Mainitut asukasmäärät perustuvat tässä vaiheessa arvioon.

Mistä johtuu Hervannan palveluiden vähentäminen? Kela, sosiaalitoimisto ja TE-toimisto ovat viime vuonna kadonneet Hervannasta.

– Toiminnan tehostamisen myötä joitain palveluita on keskitetty Tampereella. Itse näen asian niin, että palvelun tarpeen ja palvelua käyttävän kehitysvaihe ja olosuhteet on otettava huomioon etäisyyksiä pohdittaessa. Esimerkiksi päivähoitopaikan ei tarvitse olla ihan nurkan takana, koska huoltaja todennäköisesti vie palvelun käyttäjän hoitoon. Sen sijaan esi- ja alkuopetuksen tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä, turvallisen reitin päässä kotoa. Toisaalta lonkkaleikkauksia tekevä sairaala voi hyvin olla vaikka sadan kilometrin päässä, sillä sitä palvelua kukaan ei tarvitse kovin monta kertaa elämässään, vaikka leikkauksia tehdäänkin paljon, Jäntti pohtii. – Myös matka-ajalla on mielestäni enemmän merkitystä kuin kilometreillä. Karkeasti ottaen voisi sanoa, että pohjoinen alue pois lukien Tampereella on vain lähipalveluja. Kun Hervanta yhdistetään ensi vuonna keskustaan raitiotiellä, keskustan palvelut ovat helposti ja nopeasti hervantalaisten saavutettavissa – ja tietenkin myös toisin päin. Asukasmäärän kasvaessa myös palvelut yleensä paranevat, kun markkina kasvaa. Näin voi olettaa myös Hervannassa käyvän.

Millaisia muutoksia täydennysrakentaminen tuo tullessaan?

Hervannan pohjoisen sisäänkäynnin ilme muuttuu lähivuosina täysin, sillä valtaväylän molemmin puolin nousee uusia kerrostaloja vuonna 2022. Uudet talot rakennetaan Matrix-tornien kupeeseen ja alueelle tulee yhteensä noin 1200 asukasta. Pohjoisakselin suunnittelukilpailun voittaja; Hartela, BST-arkkitehdit ja SitoWise, toteuttaa yhden alueen kortteleista. Toisen korttelin suunnittelee Skanska ja loppujen kortteleiden toteuttajat määrittelee Tampereen kaupunki.
Raitiotien vetovoima alueelle on kova. Tulevaisuudessa raitiotie kulkee heti uuden asuinalueen kyljessä. Uudet asuinkorttelit ovat 4-7- kerroksisten talojen muodostamia puoliavoimia kortteleita. Orivedenkadun eteläpuolen suunnittelualueen kaava on vasta vireillä, mutta sinne on suunniteltu 21-24-kerroksista korkeaa tornitaloa. Tornitalon pihapiiriin on tulossa uusi pohjoisakselin liikekeskus. Se merkitsee sitä, että kaikki palvelut eivät tulevaisuudessa enää ole Hervannan ydinkeskustassa vaan levittyvät laajemmalle alueelle.
Hervannan valtaväylä kapenee ja siirtyy idemmäksi. Uusi asemakaava kannustaakin entistä enemmän pyörällä ja jalan liikkumiseen ja valtaväylän yli rakennetaan kaksi kävelylle ja pyöräilylle varattua uutta siltaa. Kaava-alueella ei ole varausta pysäköintialueille vaan pohjoispäädyn liikenneristeykseen rakennetaan pysäköintilaitos. Nykyisten huoltoasemien tilalle on tulossa yksi pienempi jakeluasema.
– Ylipäätään näen uudisrakentamisen Hervannassakin positiivisena asiana. Hyvä esimerkki alueen uudistamisen vaikutuksista nähdään Tesomalla. Se tuo enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Uudisrakentamisessa otetaan huomioon ja pyritään vähentämään alueellista eriytymistä eli segregaatiota. Jos katsotaan yksittäistä korttelia, vuokra-asuntojen osuus voi olla keskimääräistä suurempi, mutta useamman korttelin tarkastelussa pyritään monipuolisuuteen niin asuntokoon, hallintamuodon kuin asuntotyypin osalta, Jäntti toteaa.

Teksti: Satu Lepistö
Kuva: BTS-arkkitehdit

Pin It on Pinterest