Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 23.-26.5. 2019. Viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa valitaan Suomen edustajat Euroopan parlamenttiin. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5. ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.-18.5.
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.
Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen maistraatin lomaketta. Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).
Vuoden 2014 vaaleissa Suomi saa 13 tai 14 jäsentä Euroopan parlamenttiin. Määrä riippuu Britannian EU-eron ajankohdasta. Viime vaaleissa Suomi sai 13 jäsentä. Europarlamentaarikot valitaan laskemalla kunkin ryhmittymän kokonaisäänimäärä, asettamalla ehdokkaat äänimäärän perusteella paremmuusjärjestykseen ja laskemalla kullekin ehdokkaalle vertausluku. Suurimman vertausluvun saaneet valitaan europarlamentaarikoiksi eli mepeiksi.
Vuoden 2014 vaaleissa Suomen äänestysprosentti oli 39,1 prosenttia.
Teksti: Satu Lepistö

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest