Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Kanjonin koulu sai ikävää julkisuutta Ylen julkaisemassa jutussa, jossa käsiteltiin MOT:in selvitystä koulukiusaamisesta. Kanjonin koulu mainittiin jutussa yhtenä kouluista, joissa on ollut selvityksen mukaan erityisen paljon kiusaamista. Selvitys perustui keväällä 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksiin. Koulun nykyinen rehtori Taru Vento kertoo olevansa levollisin mielin, sillä keväästä 2017 on jo kulunut aikaa ja tilanne koulussa on rauhallinen. Vento aloitti työnsä Kanjonin koulussa syksyllä 2018 ja koulu on ollut juuri sellainen kuin hänelle oli etukäteen kerrottu. Vento kiittelee erityisesti koulun henkilökuntaa.
Vento on tottunut lukemaan kouluterveyskyselyn tulokset huolellisesti.
– Tulokset ovat vuodelta 2017 ja ne on silloin käsitelty silloisen rehtorin toimesta, Vento sanoo. – Kyselyt ovat yhdenlaista palautetta siitä, miten meillä menee ja yksi väline toiminnan kehittämiseen.
Kouluterveyskyselyssä on kyse THL:n kyselystä, joka kartoittaa oppilaiden hyvinvointia ja joka tehdään joka toinen vuosi. Se on maamme kattavin lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista seurantatietoa tuottava tiedonkeruu. Seuraava kysely toteutetaan tänä keväänä ja tulokset tulevat ensi syksynä. Kysely koskee alakoulussa 4. ja 5. luokkalaisia ja heidän huoltajiaan.
– Minulla on tunne, että tilanne on koulussamme tällä hetkellä vakaa. – Asiasta on keskusteltu oppilashuoltoryhmässä ja henkilökunnan kesken. Olemme rauhallisin mielin, mutta emme saa jäädä lepäämään laakereille. Meidän pitää olla hereillä, Vento sanoo.
Vento sanoo koulun eduksi sen, että koulu on pieni, joten oppilaat ja henkilökunta tuntevat toisensa pitkältä ajalta. Myös vanhempia, joilla on saattanut olla samassa koulussa useampi lapsi, tunnetaan.
– Silloin kun jotakin tapahtuu, siihen puututaan ja jutellaan, mistä on kysymys. Olemme matalalla kynnyksellä yhteydessä vanhempiin, Vento toteaa.

Ilmapiirikyselyn tulokset positiivisia

Vento sanoo, että alakouluikäiset lapset tarvitsevat vielä tukea asioiden selvittelyyn. Kaveritaitoja opetellaan jatkuvasti. Kanjonin koulussa on keksitty monia lapsia tukevia keinoja vähentää kiusaamista. Yhtenä suurena tekijänä on oppilaiden osallistaminen.
– Meillä on välkkäreitä, oppilaita, jotka ohjaavat välituntileikkejä viikoittain. Paikalla on aina myös aikuisia välituntivalvojia, Vento kertoo.
Koulussa on lisätty välituntivalvontaa. Syyslukukaudella koulussa toteutettiin oppilashuollon ilmapiirikysely, jonka tulokset olivat positiivisia. Jokainen oppilas kertoi ilmapiirikyselyssä muun muassa sen, että kavereita on. Ilmapiirikysely toteutetaan uudelleen kevään aikana. Opettajat keräävät kyselyn tiedot ja esittelevät ne nimettöminä oppilashuoltoryhmälle. Ilmapiirikysely antaa oppilaalle muun muassa mahdollisuuden nimetä kiusaaja. Tieto jää ainoastaan opettajan käyttöön.
Koulussa kannustetaan opettajia käymään tuloksia läpi yhdessä luokkansa kanssa nimettömänä.
– Tulosten pohjalta päästään asioihin heti kiinni. Asiat eivät näy aina päällepäin, Vento sanoo.
Vento pitää tärkeänä, että aikuisilla on aikaa kuunnella ja kuulla lasta. Lapselle pitää jäädä keskustelun jälkeen tunne, että asiat etenevät. Myös muita ratkaisumalleja kiusaamisen ehkäisyyn on mietitty.
– Kiusaamisen vastaisen toiminnan pitää olla elämäntapa, Vento toteaa.
Kanjonin koulussa harkitaan tällä hetkellä liittymistä osaksi Prokoulu-ohjelmaa. ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli, jota on kehitetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä. Toimintamallia on tutkittu ja kokeiltu Suomessa vuodesta 2013 alkaen yli kuudessakymmenessä koulussa.
Kanjonin koulu on aloittamassa yhdessä Pohjois-Hervannan koulun kanssa Verso-vertaissovittelutoiminnan. Siinä halukkaat oppilaat koulutetaan vertaissovittelijoiksi oppilaspareittain, jotka selvittävät nuorempien oppilaiden välisiä pieniä kiistoja.
– Lapsissa on todella paljon viisautta, sanoo Versosta aiemmin hyviä kokemuksia saanut Vento.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest