Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.
Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita.
Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Kaikki palvelut saman katon alta

Tampereen Ohjaamo on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden hallinnoima. Kumppaneina mukana ovat muun muassa TE-toimisto, kaupungin sosiaalityö, psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotto, etsivä nuorisotyö, lukion ja Tredun opinto-ohjaajat sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi ohjaamotyössä on mukana erilaisia toimintaa tukevia hankkeita. Palvelu on tarkoitettu 15-30 -vuotiaille.
– Ohjaamon palveluneuvonnasta voi saada neuvoja ja ohjausta, olipa kyseessä pieni tai suuri asia. Apua saa esimerkiksi harrastusten löytämiseen tai asunnon sekä opiskelu- ja työpaikan hakemiseen. Syvempää tukea saa muun muassa terveyteen ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, ja Kelan ja sosiaalityön palvelut ovat helposti saatavissa, kertoo koordinaattori Ilkka Peltomaa.
Monialaista työtä Ohjaamon seinien sisällä tekee noin 20 eri alojen ammattilaista.
– Ohjaamossa tarjotaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista palvelua. Osa palveluista on toteutettu etäpalveluna, Peltomaa sanoo. – Tulevaisuudessa tullaan panostamaan yhä enemmän digitaalisten palveluiden toteuttamiseen.
Ohjaamon toiminnassa tärkeää on nuorten osallisuus ja nuorten tarpeiden huomioiminen ja ennakointi. Toiminnassa on mukana kehittäjänuoria, joita kuunnellaan palvelujen kehittämisessä.

Ohjaamo tarjosi tukea nivelvaiheessa

24-vuotias Julia Koskimies tuli Ohjaamon palveluihin mukaan etsivän nuorisotyön kautta. Hän oli juuri valmistumassa opinnoistaan ja muuttanut hiljattain Tampereelle. Tuki aikuisten maailmaan liittyvissä asioissa tuntui tärkeältä ja hyvältä ajatukselta.
– En ollut aiemmin tiennyt tällaisen palvelun olemassaolosta. Ohjaamosta sain lisätukea ammatillisen minuuden kehittämiseen, tukea ja tsemppiä yleisesti elämään sekä rohkaisua omana itsenäni olemiseen. Se on ollut ihan mahtavaa, sillä maailma tuntuu aika ajoin hurjan kylmältä ja formaalilta paikalta, Koskimies sanoo.
Koskimies sanoo, että Ohjaamon kaltaisista palveluista tulisi puhua enemmän ääneen.
– Harvalla on aikuiselämän kynnyksellä tietoa ihan perusasioista, kuten siitä, mitä esimerkiksi verokortilla tulisi tehdä, kun sellainen tulee ensimmäisen kerran eteen, Koskimies sanoo esimerkkinä. – Aikuisuuden harjoittelu saa monella sormen suuhun, kun kukaan ei tunnu selittävän sitä, mistä mitäkin saa ja mihin on oikeus. Miten nuori voi olla hyvä yhteiskunnan jäsen ja aito hyvinvoiva itsensä, jos asiat ympärillä tuntuvat suurelta kaaokselta?
Koskimies sanoo, että jokaisen nuoren tulisi tulla kokeilemaan Ohjaamoa, sillä palvelun matalan kynnyksen vuoksi siinä ei häviä mitään.
25-vuotias Elmo Myllymäki kertoo saaneensa Ohjaamon esitteen lääkärikäynnillä. Hän oli tuolloin keskeyttänyt koulun käymisen ja työttömänä.
– Lyhyessä ajassa oli tapahtunut liian paljon, hän sanoo nyt. – Asepalveluksen jälkeen keskeytin opintoni, sillä olin todella innostunut liikunnasta ja ajattelin suunnata liikunta- tai hyvinvointialalle. Liiallinen juoksuharjoittelu vahingoitti jalkojani ja tajusin tavoitteeni epärealistiseksi, Myllymäki kertoo.
Myllymäki menetti kaksi nuorta ystäväänsä kahden vuoden ajanjakson sisällä.
– Silloin tiesin, että en jaksaisi enää omillani ja Ohjaamo astui tärkeään rooliin elämässäni, Myllymäki sanoo. – Mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat kuormittamat tänä päivänä monia, joten Ohjaamon kaltaisten palveluiden kehittäminen on ensiluokkaisen tärkeää. Onneksi ihmiset uskaltavat nykyisin puhua avoimemmin tuntemuksistaan ja jaksamisestaan, hän lisää.
Ohjaamossa Myllymäki sai tukea, yksilöllistä ohjausta ja apua.
– Sen avulla sekä fyysinen että henkinen terveyteni parani, hän sanoo. – Kun jaksoin paremmin, aloimme pohtia tulevaisuuden suuntaa eri tahojen kanssa. Olen keskustellut Ohjaamossa opon, sosiaalityöntekijän, TE-toimiston edustajan, ammatinvalintapsykologin, työnhaun ohjaajan ja monen muun kanssa. Lopulta palasin suorittamaan kesken jääneet opinnot loppuun. Nyt tiedän, mitä haluan tulevaisuudeltani.
Myllymäki haluaa tulevaisuudessa työskennellä ammatissa, jossa hän voi tehdä auttavaa vuorovaikutustyötä.
– Haluan kääntää nuoruuden pyörityksen viisaudeksi ja rakentavaksi kokemukseksi, hän toteaa. – Suosittelen ohjaamoa jokaiselle nuorelle, jota askarruttaa mikä tahansa asia elämässään. Omien ajatusten kanssa ei ole hyvä jäädä yksin.
Ohjaamo on nyt toiminut muutaman vuoden ajan, ensin ESR-rahoitteisena hankkeena ja myöhemmin Tampereen kaupungin vakinaistamana toimintana.
Teksti: Satu Lepistö
Kuva: Ohjaamo

Pin It on Pinterest