Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Annalassa sijaitsevan Salviapuiston yleissuunnitelmaluonnos on nähtävänä 17.–24.10.2016. Viheralueelle rakennetaan käytäväverkostoa alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi.
Suunnitelmaan voi tutustua puistossa, palvelupiste Frenckellissä ja kaupungin verkkosivuilla. Salvianpuistossa kunnostussuunnitelma on esillä kahdessa kohdassa, Kaipasenrinteen kadun kääntöpaikalla sekä Karosen koulun koillisenpuoleiselta puistokäytävällä.
Salviapuisto sijaitsee Annalan itäosassa. Salviapuiston käytäväverkostoa toteutetaan vaiheittain. Uudet yhteydet ovat asemakaavan mukaisia. Ensimmäisessä vaiheessa 2016–2017 rakennetaan yhteys Kaipasenrinteen uudelta asuinalueelta nykyisiin reitteihin. Uutta, turvallista ja viihtyisää reittiä pääsee Kaipasenrinteen asuinalueelta Annalan kouluihin ja Karosenpuiston alueleikkipaikalle.
Myöhemmin käytäväverkostoa jatketaan itään päin kohti alueellista ja seudullista ulkoilureitistöä.

Annalan kävely- ja pyöräreitistön parantamista on esitetty 18.8. – 30.9.2016 nähtävillä olleessa yleiskaavaluonnoksessa. Tavoitteena on luoda kävelijöille ja pyöräilijöille toimiva ja turvallinen liikkumisympäristö ja kattava väyläverkosto, joka turvaa lähipalvelujen, joukkoliikennepysäkkien ja virkistysalueiden hyvän saavutettavuuden. Virkistysyhteyksien tulee jatkua myös keskuspuistoverkostoon.

Pin It on Pinterest