Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Ahvenisjärven koulun laajentamista koskeva asemakaavan muutostyö on alkanut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ensisijassa kaupungin verkkosivuilla 26.11.2020 saakka. Verkkosivuilla on myös esittelyvideo, jossa kerrotaan muun muassa tarkemmin asemakaava-aineiston sisällöstä sekä asemakaavamuutoksen tavoitteista.
Asemakaavamuutos koskee Pohjois-Hervannan koulutalon tonttia. Suunnittelualueena on Opettajanraitin, Opiskelijankadun ja Ahvenisraitin rajaama noin 3 hehtaarin tontti, jonka kaupunki omistaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulutilojen merkittävä laajentaminen sekä päiväkodin rakentaminen tontille. Tutkittavana on joko kokonaan uusi uudisrakennus tai nykyisen koulun perusparantaminen ja laajentaminen.
Tontilla oleva koulurakennus valmistui vuonna 1975 ja se muodostaa yhdessä Kanjonin ja Hallilan koulutalojen kanssa Ahvenisjärven koulun. Pohjois-Hervannan koulurakennus koostuu kolmesta yhdyskäytävin toisiinsa kytkeytyvästä rakennusosasta. Tontilla on koulurakennuksen lisäksi siihen liittyvät ulkoilu- ja pysäköintialueet. Koulurakennuksessa toimii esiopetusryhmä sekä vuosiluokat 1.–9. Oppilaita on yhteensä noin 650.
Asemakaavamuutoksella lisätään tontin rakennusoikeutta siten, että se mahdollistaa 1100 oppilaan koulun ja 160 lapsen päiväkotiyksikön. Tavoitteena on vastata kasvatuksen ja opetuksen tuleviin tarpeisiin keskeisellä paikalla asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä.
Tavoitteena on sovittaa yhteen toiminnan edellyttämä rakentaminen, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet siten, että alueesta saadaan turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan mistä kaavamuutoksessa on kyse, miten työ etenee sekä miten sitä voi seurata. Myös osallistumismahdollisuuksista kerrotaan. Suunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.
Kaava on nähtävillä 5.-26.11.2020. Linkki löytyy Tampereen kaupungin sivulta https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/tilaisuudet-ja-esittelyt.html.

1100 oppilaan koulu ja 160 lapsen päiväkoti

Suunnittelualueeseen kuuluvat Pohjois-Hervannan koulun tontti, Hervannan kaupunginosan korttelin 7103 tontti 1, sekä katualuetta. Tontilla oleva koulurakennus on valmistunut vuonna 1975 ja se muodostaa yhdessa Kanjonin ja Hallilan koulutalojen kanssa Ahvenisjärven koulun.
Rakennus koostuu kolmesta yhdyskäytävin toisiinsa kytkeytyvästä rakennusosasta A, B ja C, joissa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja C-osassa lisäksi rinneratkaisuna toteutettu kellarikerros. Lisäksi tontilla on koulurakennuksen lisäksi siihen liittyvät ulkoilu- ja pysäköintialueet. Suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa.
Asemakaavamuutoksella lisätään tontin rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa 1100 oppilaan koulun ja 160 lapsen päiväkotiyksikön. Suunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoina uudisrakentaminen ja nykyisten rakennusten perusparantaminen ja laajentaminen. Hankkeessa tulee sovittaa yhteen toiminnan edellyttämä rakentaminen, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet siten, että alueesta muodostuu tarkotuksenmukaisen, turvallisen ja viihtyisän kouluympäristön kokonaisuus.
Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa asumisen alueeksi, joka varataan pääosin asumiselle sekä sitä palveleville toiminnoille. Alueelle sijoittuvien yksityisten rakentamishankkeiden yhteydessä varaudutaan tarvittaessa julkisten palvelujen tarvitsemiin tilavarauksiin. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön arvoihin.
Aineistot ovat nähtävänä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä.
Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaavan nro 8806 esittelyvideo on internetissä osoitteessa www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt.

Teksti ja kuva: Satu Lepistö

Pin It on Pinterest